Anunțuri

Consolidarea securității cibernetice – Ghidul Solicitantului, în dezbatere publică

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, au lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice – Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Alocarea financiară pentru acest apel este de 30.000.000 de euro, urmând a fi depuse două proiecte.

Primul proiect vizează realizarea unui Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT ce are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capabilităților naționale de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică.

CERT-RO intenţionează să devolte şi să opereze Sistemul de alertă timpurie și informare în timp real (RO-SAT), astfel încât să fie în concordanță cu evoluția tehnologică și cu amenințările din spațiul cibernetic.

Dacă va fi finanţat, după evaluare, proiectul va aduce un beneficiu nu doar instituţiilor publice şi private, o parte dintre serviciile dezvoltate urmând să fie puse și la dispoziția utilizatorilor individuali ai rețelei de internet, a cetăţenilor, cu scopul ca aceștia să poată fi informați cu privire la amenințările existente în spațiul cibernetic”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

RO-SAT va urmări crearea și oferirea unor servicii precum consultare alerte, protejare navigare pe internet, verificare site-uri în limba română. Dezvoltarea serviciilor va fi făcută cu scopul de a fi puse la dispoziția instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu, organizațiilor din mediile guvernamentale, de afaceri sau universitare instrumente cu ajutorul cărora să crească nivelul de securitate cibernetică.

Sistemul RO-SAT trebuie să asigure interoperabilitatea cu instituțiile publice cu responsabilități în domeniu, precum și cu orice altă organizație din mediile guvernamentale, de afaceri sau universitare, în vederea transmiterii corecte, coerente și rapide a alertelor  sau a altor informații despre amenințări detectate, într-un format clar, ușor de interpretat și ușor de integrat în diverse sisteme de securitate cibernetică”, a declarat Cătălin Aramă, directorul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Națională – CERT-RO.

De asemenea, în cadrul RO-SAT se va urmări crearea și oferirea unor servicii precum consultare  alerte, scanare anti-malware statică și dinamică la cerere a fișierelor sau URL-urilor etc., protejare navigare pe internet, scanare anti-malware permanentă a site-urilor în limba română.

Cel de-al doilea proiect vizează Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic.

Obiectivul acestuia vizează actualizarea sistemului informatic existent și includerea în acest sistem de noi infrastructuri IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională în scopul sporirii capabilităților de identificare a atacurilor cibernetice, precum și a creșterii nivelului de securitate cibernetică națională reprezintă obiectivul general al proiectului, subsumat unei abordări comune a UE în materie de securitate cibernetică.

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică, și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 8 mai 2018 până în data de 22 mai 2018.

Notă: Prin alertă de securitate cibernetică se înțelege orice semnalare a unui incident sau eveniment de securitate cibernetică ce implică, poate implica sau afectează entități de pe teritoriul României.