Anunțuri

Congresul Extraordinar al Uniunii Poștale, Addis-Ababa, 3-7 septembrie 2018

În perioada 3-7 septembrie 2018 a avut loc, la Addis-Ababa (Etiopia), cel de-al doilea Congres Extraordinar al Uniunii Poștale Universale (UPU), delegația României la acest eveniment fiind condusă de Secretarul de Stat în Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, doamna Maria-Manuela Catrina.

          Cel de-al doilea Congres Extraordinar face parte din procesul de reformă în derulare a Uniunii Poștale Universale. După mai mult de 40 de ani de discuții, reforma Uniunii Poștale Universale a fost în cele din urmă adoptată, delegații la Congres aprobând o serie de propuneri menite să ducă la eficientizarea și accelerarea procesului decizional, la îmbunătățirea gestionării resurselor, conducând, în final, la sporirea rolului și relevanței Uniunii Poștale Universale. Deciziile istorice adoptate stau mărturie progreselor înregistrate în ultimii ani, în cadrul agenției specializate a Națiunilor Unite pentru sectorul poștal.

Cu aceeași ocazie, în perioada 6-7 septembrie 2018, a avut loc și Conferința Ministerială Strategică, eveniment pe parcursul căruia au fost evaluate gradul și modul de implementare a Strategiei Poștale Mondiale adoptate la Istanbul, în 2016, în contextul recunoașterii sectorului poștal drept partener de încredere în cadrul economiei globale. Precizăm că joi, 6 septembrie, în deschiderea evenimentului, doamna Secretar de Stat Manuela Catrina a susținut o declarație ministerială.

          De asemenea, vineri, 7 septembrie, doamna Catrina a participat, alături de omologi din Elveția, Kenya și Etiopia, la cel mai dinamic panel al sesiunilor de dezbateri, „Reglementarea în era Inovației Digitale”. Cu acest prilej au fost puse în discuție probleme de actualitate și de interes în domeniul digital, fiind exprimate și pertinent argumentate opinii inovatoare și de o deosebită importanță.

          Secretarul de Stat a avut, de asemenea, întâlniri bilaterale cu Secretarul General al Biroului Internațional al Uniunii Poștale Universale, domnul Hussein BISHAR, precum și cu Ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Etiopia, doamna Ubah MOHAMED HUSSEIN, întrevederi care au oferit oficialului român posibilitatea de a prezenta și discuta evoluția sectorului comunicațiilor din România în ansamblul său.

Skip to content