Anunțuri

Conferința Asociației Aeroporturilor din România

Împreună cu domnul Eugen Brad, directorul Societății Naționale de Radiocomunicații S. A., structură aflată în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale a participat la Conferința Asociației Aeroporturilor din România.
În cadrul acestei întrevederi a reiterat faptul că susține implementarea procesului de digitalizare în toate domeniile de activitate, având în vedere faptul că internetul și-a pus amprenta asupra vieții cotidiene, inclusiv în domeniul aeroportuar.
Cu acest prilej, împreună cu domnul Brad, a prezentat o soluție tehnică nouă de monitorizare a sistemului de balizaj, aceasta fiind bazată pe tehnologii moderne software și de comunicații tip IoT (Internet of Things).