Anunțuri

Concurs pentru ocuparea unei funcțiicontractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice, Juridică și Resurse Umane – Serviciul Bugete, Financiar și Contabilitate.

Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională organizează Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice, Juridică și Resurse Umane – Serviciul Bugete, Financiar și Contabilitate. ( Anunt și bibliografie)

Data limită de depunere a dosarelor: 06.09.2016