Anunțuri

Comunicat de informare pentru prestatorii de servicii de încredere calificaţi din România

Având în vedere repetatele solicitări primite din partea prestatorilor de servicii de încredere calificaţi din România, cu privire la necesitatea clarificării aspectelor de ordin tehnic, referitoare la mecanismele de identificare video la distanţă, vă supunem atenţiei următorul anunţ:

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 910/2014, urmare a consultărilor publice organizate la nivelul MCSI, cu participarea tuturor prestatorilor de servicii de încredere calificaţi din România, s-au convenit urmatoarele:

  • Mecanismele tehnice privind identificarea video la distanţă, ce urmează a fi implementate / utilizate de către prestatorii de servicii de încredere calificaţi din România, vor fi certificate, pe baza normativelor tehnice adoptate la nivelul Comisiei Europene, doar de către auditori acreditaţi la nivelul Uniunii Europene;
  • Răspunderea pentru utilizarea în siguranţă şi fără erori a mecanismelor de identificare video la distanţă, revine exclusiv prestatorilor de servicii de încredere calificaţi din România, în solidar cu auditorii europeni acreditaţi, care au certificat soluţia tehnică în urma efectuării raportului de audit;
  • MCSI va menţiona în cuprinsul tuturor documentelor emise în favoarea prestatorilor de servicii de încredere calificaţi din România, urmatoarea notă:

„MCSI nu este raspunzător pentru niciun fel de daune cauzate / produse în urma utilizării mecanismelor de identificare video la distanţă.”

Skip to content