Anunțuri

Comisia Europeană a lansat Pachetul privind comerțul electronic, platformele online, protecția consumatorilor și a conținutului

Comisia Europeană a lansat Pachetul privind comerțul electronic, platformele online, protecția consumatorilor și a conținutului.

În contextul Strategiilor europene privind Piața Unică Digitală și Piața Unică, Comisia a prezentat un plan alcătuit din trei piloni, având drept obiectiv stimularea comerțului electronic prin abordarea problemei geoblocării, prin asigurarea unei livrări transfrontaliere de colete mai accesibile și mai eficiente, precum și prin promovarea încrederii consumatorilor ca urmare a îmbunătățirii protecției și a aplicării legii. În paralel cu aceasta, Comisia a prezentat o actualizare a normelor UE în domeniul audiovizualului și abordarea sa referitoare la platformele online.

Obiectivul de bază al Strategiei Europene privind Piața Unică Digitală este de a asigura libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor și de a permite persoanelor fizice și întreprinderilor, indiferent de cetățenie sau de locul de reședință, accesul neîntrerupt la activități online și exercitarea unor astfel de activități în condiții de concurență loială și la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a datelor cu caracter personal.
Comisia dorește să se asigure că acei consumatori care intenționează să achiziționeze produse și servicii într-o altă țară din UE, fie online, fie în persoană, nu sunt discriminați din punctul de vedere al accesului la prețuri, al vânzărilor sau al condițiilor de plată, cu excepția cazului în care acest lucru poate fi justificat în mod obiectiv din motive precum TVA-ul sau anumite dispoziții juridice de interes public. De asemenea, Comisia a propus o actualizare a normelor UE în domeniul audiovizualului pentru a crea un mediu mai echitabil pentru toţi jucătorii, pentru a promova filmele europene, pentru a proteja copiii şi pentru a aborda problema limbajului agresiv.

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat că „sunt mult prea dese cazurile în care accesul persoanelor la cele mai bune oferte de comerț electronic este blocat sau cazurile în care acestea decid să nu facă achiziții transfrontaliere deoarece prețurile de livrare sunt prea mari sau pentru simplul fapt că sunt preocupate de modalitățile de a-și cere drepturile în cazul în care apar incidente nedorite.”

Günther H. Oettinger, comisar pentru economie digitală și societate digitală, a afirmat că: „inițiativa privind geoblocarea stabilește un echilibru perfect între interesul consumatorilor de a efectua achiziții online fără a se preocupa de frontiere și garantarea unei certitudini juridice suficiente pentru întreprinderi.”

Elżbieta Bieńkowska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a adăugat că: „discriminarea în rândul consumatorilor din UE ca urmare a obiectivului de a fragmenta piețele de-a lungul granițelor naționale nu-și are locul în cadrul pieței unice.”

Vĕra Jourová, comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat că: „pachetul reprezintă un pas major în direcția alinierii protecției consumatorilor la mediul online și al asigurării certitudinii juridice pentru comercianți.”

În vederea pregătirii poziției naționale pe marginea propunerilor prezentate de Comisie, ținând cont de anvergura, complexitatea și caracterul transversal al acestora, se va iniția un proces amplu de consultare la nivel national. Potrivit Comisiei, acest pachet de măsuri este esențial pentru crearea unei piețe unice digitale conectate, care va genera pentru Europa o creștere suplimentară în valoare de până la 250 de miliarde EUR.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_en.htm