Anunțuri

Cloud-ul guvernamental va reduce cheltuielile instituţiilor publice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, anunță lansarea apelului aferent Măsurii 2.3.1.- Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice.

Fotografia postată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - România.

Astfel, vor fi finanțate proiectarea și implementarea unei soluții tehnice destinată asigurării exploatării partajate, ca serviciu, a resurselor IT de către instituțiile și autoritățile din sectorul public din România, precum și asigurarea bazei tehnice pentru dezvoltarea direct în cloud a viitoarelor aplicații folosite în administrația publică.

Principalul beneficiu în implementarea proiectului de Cloud guvernamental vizează reducerea cheltuielilor în rândul instituțiilor publice. Concret, se vor reduce costurile pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT în sectorul public, inclusiv hardware, software, dar și pentru alte operațiuni. Instituțiile publice nu vor mai avea povara asigurării mentenanței sistemelor informatice, fiind diminuate deopotrivă costurile pentru migrarea serviciilor către platforme noi. Mai mult, Cloud-ul guvernamental va reduce numărul de aplicații și servicii redundante care au fost dezvoltate până în prezent în sectorul public, sporind securitatea la nivelul centrelor de date prin implementarea unor soluții de securitate standard, actualizate şi probate”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 45.000.000 de euro, durata maximă de implementare a proiectului fiind de cel mult 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, începând cu data de 25 iulie 2018 a.c., ora 09:00, şi se va încheia în data de 25 martie 2019, ora 17:00.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/.

Pentru vizualizarea Ghidului solicitantului si a anexelor aferente, accesați Secțiunea Ghidurile solicitantului/Apeluri deschise.