Anunțuri

Cloud-ul guvernamental, un beneficiu pentru instituţii

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de ieri, 29 august, Memorandumul privind implementarea proiectului de Cloud Guvernamental, realizat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) împreună cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Acest proiect, cu un buget alocat de 45.000.000 euro şi o durată maximă de implementare de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare, propune o nouă abordare și o soluție integrată care oferă servicii de tip stocare, procesare și utilizare la distanță de sisteme şi aplicații informatice prin Internet, bazându-se pe partajarea resurselor pentru a obține coerență şi a genera economii într-o rețea IT&C dezvoltată la nivelul instituțiilor publice.

Sunt încrezător în faptul că viitorul Cloud Guvernamental va fi inima administraţiei publice, aducând nenumărate avantaje instituţiilor, dintre care amintesc scalabilitatea, flexibilitatea, performanța ridicata, reziliența, siguranța şi rentabilitatea în comparație cu sistemele dezvoltate local şi insular la nivelul fiecărei entităţi care lucrează cu şi pentru cetăţeni. Mai mult, cloud-ul va aduce cu sine şi reduceri substanţiale ale cheltuielilor în rândul instituţiilor,  prin diminuarea costurilor pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT în sectorul public, fiind vorba despre partea hardware, software, dar și despre alte operațiuni. Nu trebuie neglijat nici faptul că, odată cu implementarea acestui proiect, nu va mai exista povara asigurării mentenanţei sistemelor informatice”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Reamintim că în data de 25 iulie, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, au lansat apelul aferent Măsurii 2.3.1.- Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice. Înregistrarea propunerilor de proiecte urmează să se încheie în data de 25 martie 2019, ora 17:00.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/.

Pentru vizualizarea Ghidului solicitantului şi a anexelor aferente, accesați Secțiunea Ghidurile solicitantului/Apeluri deschise.

Skip to content