Anunțuri

Centralizator rezultate finale în cadrul proiectului ECOM, pentru concursul de ocupare a posturilor vacante organizat în data de 27.07.2016

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

pentru concursul de ocupare  posturi vacante contractuale înființate în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională,  organizat în data de 27.07.2016 din cadrul Unitatății de Implementare a Proiectului  “Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)”.

Rezultatele finale pot fi consultate aici.