Data publicare: 14.02.2020

Concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul M.T.I.C

Data limita depunere dosare: 04.03.2020

 

 

Data publicare: 04.11.2019

Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice temporar vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (Directia Evaluare, Selectie si Contractare si Directia Management Financiar si Control).

Perioada depunere dosare: 04-11.11.2019

 

 

Data publicare: 01.11.2019

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de consilier debutant la Serviciul Management Resurse Umane

Perioada depunere dosare: 01.11.2019 – 20.11.2019

 

Data publicare: 24.10.2019

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post contractual vacant, in afara organigramei Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, in cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea si implementarea proiectelor Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala finantate in cadrul axei 2 POC 2014-2020”

Data probei scrise: 15.11.2019 – ora 11:00

Data publicare: 04.09.2019

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada determinata de administrator de sistem, în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului “Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE” SITUE.

 

Data publicare: 30.08.2019

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale

Perioada depunere dosare: 30 august – 18 septembrie 2019

 

 

 

 

 

Data publicare: 26.08.2019

Concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, din cadrul Serviciului Monitorizare și Control – Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări.

Perioada depunere dosare: 26.08.2019 – 16.09.2019

 

 

Data publicare: 20.08.2019

Concurs pentru ocuparea a patru funcții publice de execuție vacante, din cadrul Serviciului Comunicații – Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ – Direcția Juridică și Resurse Umane, Direcției Politici, Strategii și Relații Internaționale – Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări, Biroului Piața Unică Digitală.

Perioada depunere dosare: 20.08.2019 – 09.09.2019

 

Data publicare: 19.08.2019

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de consilier superior la Compartimentul de Audit

Perioada depunere dosare: 19.08.2019 – 09.09.2019

 

 

 

 

Data publicare: 19.08.2019

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de consilier debutant la Serviciul Management Resurse Umane

Perioada depunere dosare: 19.08.2019 – 09.09.2019

 

 

 

 

Data publicare: 19.08.2019

Concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu la Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Perioada depunere dosare: 19.08.2019 – 09.09.2019

 

 

 

 

Data publicare: 19.08.2019

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de conducere si a unei functii publice de executie din cadrul Directiei Programe si Proiecte

Perioada depunere dosare: 19.08.2019 – 09.09.2019

 

 

 

 

Data publicare: 14.08.2019

Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Achizitii Publice – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale

Perioada de depunere dosare: 14.08.2019 – 02.09.2019

 

 

 

 

Data publicare: 14.08.2019

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta din cadrul Compartimentului de Control – Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

Perioada depunere dosare: 14.08.2019 – 02.09.2019

 

 

 

Data publicare: 13.08.2019

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice temporar vacante din cadrul Direcției Generale Politici, Strategii și Reglementări – Direcția Societatea Informațională – Serviciul Reglementări și Avize

 

 

Data publicare: 13.08.2019

Concurs pentru ocuparea a doua functii publice vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale.

Perioada depunere dosare: 13.08. – 02.09.2019

 

 

 

 

Data publicare: 08.08.2019

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, în cadrul Serviciului Reglementări si Avize, din cadrul Direcției Societatea Informațională, Direcția Generala Politici Strategii și Reglementări – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

 

Data publicare: 31.07.2019

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 3 (trei) posturi  contractuale de execuție, temporar vacante, de consilier afaceri europene în cadrul Direcției Programe și Proiecte un (1) post, Direcției Politici Strategii si Relații Internationale un (1) post si Biroului Piața Unica Digitala un (1) post – Ministerul Comunicațiilor și  Societății Informaționale.

Data probei scrise: 19.08.2019 – ora 11:00

Centralizator rezultate finale – Direcția Politici Strategii și Relații Internaționale

Centralizator rezultate finale – Biroul Piața Unică Digitală

Centralizator rezultate finale – Direcția Programe și Proiecte

 

 

 

 

 

 

Data publicare: 31.07.2019

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, în cadrul Direcției Programe și Proiecte – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale.

Data probei scrise: 26.08.2019 – ora 11:00

 

 

Data publicare: 23.07.2019

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post contractual vacant, in afara organigramei Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, in cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea si implementarea proiectelor Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala finantate in cadrul axei 2 POC 2014-2020”

Data limita depunere dosare: 05.08.2019

Data probei scrise: 14.08.2019 – ora 11:00

 

 

Data publicare: 03.06.2019

Concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul M.C.S.I.

Data limita depunere dosare: 24.06.2019

 

 

Data publicare: 16.04.2019

Demarare procedura privind scoaterea la concurs a functiei de conducere de director general la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI Bucuresti.

Data publicare: 19.02.2019

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant din cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate din cadrul axei 2 POC 2014-2020” ce se va organiza în data de 12.03.2019

Termen depunere dosare: 04.03.2019

 

Data publicare:12.12.2018

Data publicare:28.11.2018

Concurs pentru ocuparea a trei functii publice vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale – Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Termen depunere dosare: 10.12.2018

23.11.2018

Concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale – Serviciul Achiziții Publice – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ

23.11.2018

Concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale – Direcția Societatea Informațională – Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări

23.11.2018

Concurs pentru ocuparea a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul   Direcției Politici, Strategii și Relații Internaționale – Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări

Termen depunere dosare 12.12.2018

Data publicare: 19.11.2018

Concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul M.C.S.I.

Data limita depunere dosare: 07.12.2018

 

 

Data publicare: 15.11.2018

Concurs pentru ocuparea pe durată determinată, până la 31 august 2019, a 2 posturi contractuale temporar vacante de consilier pentru afaceri europene pentru pregătirea deținerii Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România din cadrul Direcției Politici, Strategii și Relații Internaționale – Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări – nu necesită vechime în specialitatea studiilor

Data limita depunere dosare: 21.11.2018

Anunt

Bibliografie

Erată – bibliografie

_______________________________________________________

Data publicare: 02.11.2018

Concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie temporar vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale

Data limita depunere dosare: 09.11.2018

Dată publicare: 29.10.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Programe și Proiecte

Termen limită depunere dosare 19.11.2018

26.10.2018

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier I din cadrul Serviciului Administrativ, Registratură și Arhivă – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ

Termen depunere dosare 08.11.2018

12.10.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Juridică și Resurse Umane – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Termen depunere dosare: 31.10.2018

Probă scrisă: 12.11.2018 ora 11:00

17.09.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni a unui post contractual vacant de administrator sistem, în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE” SITUE

Termen depunere dosare: 28.09.2018

______________________________________________________________

14.09.2018

Concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale Politici, Strategii și Reglementări – Serviciul Comunicații

Termen depunere dosare 03.10.2018

_______________________________________________

06.09.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant din cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate din cadrul axei 2 POC 2014-2020” ce se va organiza în data de 27.09.2018

Termen depunere dosare 20.09.2018

___________________________________________________________

06.09.2018

Anunt privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei functii publice de executie de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achizitii Publice – MCSI

Documentele solicitate in anunt se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului.

______________________________________________________________

05.09.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinată a unui post contractual, vacant, în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare(EGOV)” cod SIPOCA20

Termen depunere dosare: 19.09.2018

______________________________________________________________

04.09.2018

Anunt privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei functii publice de executie de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului Bugete, Financiar si Contabilitate – MCSI

Documentele solicitate in anunt se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului.

______________________________________________________________

29.08.2018

Concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Piața Unică Digitală

Termen depunere dosare: 17.09.2018

______________________________________________

09.08.2018

Concurs pentru ocuparea a 6 funcții publice de execuție vacante din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale – Direcția Societatea Informațională – Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări

Termen depunere dosare 29.08.2018

____________________________________________________________

30.07.2018

Concurs pentru ocuparea a 5 funcții publice de execuție vacante din cadrul   Direcției Programe și Proiecte – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Termen depunere dosare 17.08.2018

03.09.2018 – Proba scrisă – ora 11:00

______________________________________________________________

27.07.2018

Concurs pentru ocuparea pe durată determinată, până la 31 august 2019, a 6 (șase) posturi contractuale temporar vacante de consilier pentru afaceri europene, pentru pregătirea deținerii Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România, din cadrul Direcției Politici, Strategii și Relații Internaționale, Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări

Termen depunere dosare 02.08.2018

______________________________________________________________

18.07.2018

Concurs pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție temporar vacante, din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Termen depunere dosare: 25.07.2018

______________________________________________________________

16.07.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni a unui post contractual vacant de administrator sistem, în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE” SITUE

Termen depunere dosare: 27.07.2018

______________________________________________________________

29.06.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant , în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020” 

Termen depunere dosare: 16.07.2018

______________________________________________________________

Anunț

Bibliografie

 

 

 

 

Anunt

Anunt

Bibliografie

___________

Anunț

Bibliografie

________________

Anunț

Bibliografie

_________________

Anunt

Interviul va avea loc pe data de 27.09.2018, ora 10.00, la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Rezultatul interviului

27.07.2018

Concurs pentru ocuparea pe durată determinată, până la 31 august 2019, a 6 (șase) posturi contractuale temporar vacante de consilier pentru afaceri europene, pentru pregătirea deținerii Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România, din cadrul Direcției Politici, Strategii și Relații Internaționale, Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări

Termen depunere dosare 02.08.2018

______________________________________________________________

27.07.2018

Concurs pentru ocuparea pe durată determinată, până la 31 august 2019, a 6 (șase) posturi contractuale temporar vacante de consilier pentru afaceri europene, pentru pregătirea deținerii Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România, din cadrul Direcției Politici, Strategii și Relații Internaționale, Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări

Termen depunere dosare 02.08.2018

______________________________________________________________

18.07.2018

Concurs pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție temporar vacante, din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Termen depunere dosare: 25.07.2018

16.07.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni a unui post contractual vacant de administrator sistem, în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE” SITUE

Termen depunere dosare: 27.07.2018

29.06.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant , în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020” 

Termen depunere dosare: 16.07.2018

16.07.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni a unui post contractual vacant de administrator sistem, în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE” SITUE

Termen depunere dosare: 27.07.2018

29.06.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant , în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020” 

Termen depunere dosare: 16.07.2018

16.07.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni a unui post contractual vacant de administrator sistem, în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE” SITUE

Termen depunere dosare: 27.07.2018

29.06.2018

Anunț pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant , în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020” 

Termen depunere dosare: 16.07.2018

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

18.06.2018

Anunt pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant , în afara organigramei Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în cadrul proiectului „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)” cod SIPOCA 20

Termen depunere dosare: 03.07.2018

02.05.2018

Anunt pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici din cadrul MCSI

Termen depunere dosare: 17.04.2018

31.10.2017

Concurs pentru promovarea în grad superior al personalului contractual din cadrul MCSI

Termen depunere dosare: 08.11.2017

25.07.2017

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Juridică și Resurse Umane – Serviciul Management Resurse Umane

Relații suplimentare la tel. 021.313.55.35

21.07.2017

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Piața Unică Digitală

Termen depunere dosare 10.08.2017

Relații suplimentare la tel. 021.313.55.35

20.07.2017

Concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale temporar vacante din cadrul Biroului Piata Unica Digitala

Termen depunere dosare 27.07.2017

Relații suplimentare la tel. 021.313.55.35

11.07.2017

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, de șofer,cu normă fracționată de 4 ore/zi la Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ – Compartimentul Administrativ,Registratură și Arhivă.

Relații suplimentare la tel: 021.313.55.35

11.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale vacante în cadrul proiectului „Ro-NET  – Construirea  unei  infrastructuri  naţionale  de  broadband  în   zonele  defavorizate,  prin utilizarea fondurilor structurale”

Relații suplimentare la tel: 021.313.55.35

07.07.2017

Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante si temporar vacante din cadrul  Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:

  1. Direcţia Management Financiar și Control – Compartimentul Control și  Nereguli
  2. Direcţia Monitorizare

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

23.06.2017

Concurs pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Piața Unică Digitală

Dată limită depunere dosare: 13.07.2017

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

15.11.2018

Concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie temporar vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale

Termen depunere dosare:02-09.11.2018