25.07.2017

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Juridică și Resurse Umane – Serviciul Management Resurse Umane

Relații suplimentare la tel. 021.313.55.35

Anunt

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu


21.07.2017

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Piața Unică Digitală

Termen depunere dosare 10.08.2017

Relații suplimentare la tel. 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

Erată


20.07.2017

Concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale temporar vacante din cadrul Biroului Piata Unica Digitala

Termen depunere dosare 27.07.2017

Relații suplimentare la tel. 021.313.55.35

Anunt

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultate proba scrisă

Rezultatele probei interviu

Centralizator  rezultate finale


11.07.2017

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, de șofer,cu normă fracționată de 4 ore/zi la Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ – Compartimentul Administrativ,Registratură și Arhivă.

Relații suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultate probă scrisă

Rezultate proba interviu – final


11.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale vacante în cadrul proiectului „Ro-NET  – Construirea  unei  infrastructuri  naţionale  de  broadband  în   zonele  defavorizate,  prin utilizarea fondurilor structurale”

Relații suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunt

Bibliografie


07.07.2017

Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante si temporar vacante din cadrul  Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:

  1. Direcţia Management Financiar și Control – Compartimentul Control și  Nereguli
  2. Direcţia Monitorizare

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie DMFC

Bibliografie Monitorizare

Rezultatul selecției dosarelor, afisat 17.07.2017

Rezultatul probei scrise, afișat 21.07.2017

Rezultatul probei interviu

Centralizator final


23.06.2017

Concurs pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Piața Unică Digitală

Dată limită depunere dosare: 13.07.2017

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

Erată la Anunțul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Biroului Piața Unică Digitală

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise