Anunțuri

Bucharest CyberDrill 2019

Bucharest CyberDrill, eveniment organizat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, are loc între 27 și 31 mai 2019, la București.

Evenimentul este organizat atât în cadrul celei de-a patra inițiative regionale europene a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) privind consolidarea încrederii în utilizarea tehnologiilor informaționale, cât și sub auspiciile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Scopul principal al evenimentului Bucharest CyberDrill este acela de a dezvolta și consolida capacitatea de răspuns în materie de securitate cibernetică, precum și capacitatea de comunicare/interactiune a echipelor participante. De asemenea, evenimentul își propune să asigure un efort colectiv continuu în ceea ce privește contracararea amenințărilor cibernetice din cadrul centrelor de răspuns la incidente de securitate cibernetică din regiune (CERT-uri).

Exercițiul este dedicat centrelor de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-uri), ministerelor, autorităților de reglementare, operatorilor de comunicații, universităților și instituțiilor educaționale, producătorilor de echipamente de comunicații, institutelor de cercetare, dezvoltatorilor de soluții software și altor părți interesate din statele membre ale UIT.

Documentele aferente evenimentului, agenda și informațiile sunt disponibile pe site-ul UIT la adresa: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2019/CyberDrill/ITU-Cyber-Drill-for-Europe-Region-.aspx.

Skip to content