Anunțuri

Bani europeni pentru consolidarea sectorului IT&C autohton

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin intermediul Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, anunță publicarea ghidului final și lansarea apelului Acţiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, începând cu data de 17 decembrie a.c.

Sectorul IT&C este într-o continuă dezvoltare, lucru care se reflectă și asupra PIB-ului țării. Pentru a continua acest trend ascendent, este important să sprijinim mediul de business autohton, iar schemele de ajutor pentru care s-a publicat ghidul de finanțare și se va deschide apelul în data de 17 decembrie arată implicarea noastră ca autorități pentru a-i încuraja pe antreprenori să investească acasă. Practic, IMM-urile vor putea obține finanțare pentru dezvoltarea unor game de produse și servicii TIC inovative care să aibă impact asupra industriei IT&C și a economiei în ansamblul său”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Astfel:

 • Se asigură finanțarea, din fonduri europene, pentru crearea de produse cu valoare adăugată în domeniul IT&C și generarea de know-how transferabil către celelalte sectoare de activitate;
 • Se urmăreşte să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare;

Activităţile eligibile în cadrul proiectelor sunt următoarele:

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive;
 • Activități aferente amenajării punctelor pentru data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect;
 • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 • Activități aferente inovării de proces şi organizaţională, altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis, inclusiv activități de cercetare contractuală;
 • Activități aferente cercetării de piață;
 • Activități necesare informării şi promovării proiectului;
 • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii, implementării şi finalizării proiectului;
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate sau achiziţionate, cât şi a personalului care se va ocupa de mentenanţă;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară sau finală, financiară și tehnică;
 • Activități specifice managementului de proiect;
 • Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate;

Sunt eligibile pentru a depune proiecte întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România şi sunt centrate pe domeniul TIC, sau care activează în cadrul clusterelor şi consorţiilor axate pe acelaşi subiect.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/.

Skip to content