Documentele necesare pentru eliberarea avizului:

a. cerere adresată în acest scop MCSI, conform modelului prevazut în anexa nr. 1 din Ordinul nr. 389/2007;
b. licenţa de funcţionare a băncii, acordată de BNR, sau notificarea transmisă de autoritatea competentă din statul membru de origine către BNR;
c. descrierea funcţională a sistemului informatic prin intermediul căruia este oferit instrumentul de plată cu acces la distanţă;
d. planul de securitate al sistemului informatic, semnat de către emitent, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea cerinţelor cuprinse la art. 3 din Ordinul nr. 389/2007;
e. certificările din punctul de vedere al securităţii, asupra soluţiei informatice sau produselor conţinute în aceasta, emise de organizaţii naţionale sau internaţionale recunoscute, acolo unde există;
f. opinia de audit asupra planului de securitate prevăzut la lit. d) şi a soluţiei informatice prin intermediul căreia este oferit instrumentul de plata cu acces la distanţă;
g. o declaraţie în care este exprimată independenţa auditorului faţă de sistemul informatic auditat.

Situaţii centralizatoare privind utilizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă (eBanking)

2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009