Prezenta procedură operationala descrie procesul în vederea obţinerii avizului tehnic favorabil privind caracteristicile modelului aparatului de marcat electronic fiscal de către operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. a^1) din Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. 28/1999.

ICI Bucureşti a fost desemnată prin Ordin al Ministrului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională nr. 578/10.11.2015 ca instituţie de drept public ce urmează să elibereze avizul tehnic, astfel, departamentele/serviciile din cadrul ICI Bucureşti implicate în procesul de avizare vor verifica conformitatea cu Normele Metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 cu modificările şi completările ulterioare.

Avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 79 – 87 din Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 cu modificările şi completările ulterioare.

* Procedura operationala (.pdf)

* Cerere pentru solicitarea emiterii avizului tehnic pentru distribuirea aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 1, pag. 28 a prezentei proceduri operationale)