I. Solicitare către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii electronice notariale. Acte necesare:

1. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea;
2. Scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente şi contract de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată;
3. Descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor;
4. Certificat de omologare a sistemului informatic;
5. Politica de securitate privind activitatea electronică notarială;
6. Codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială;
7. Lista resurselor umane implicate în exploatarea şi administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora.

* model Formular

II. Înregistrare în Registrul notarilor publici autorizaţi pentru efectuarea de acte notariale în formă electronică. Acte necesare:

1. Numele şi prenumele notarului public;
2. Denumirea biroului notarial în care îşi desfăşoara activitatea notarul public;
3. Adresa (ţara, oraş, judeţ/sector, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal);
4. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web;
5. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea sau de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;
6. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică notarială;
7. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăşurarea activităţii electronice notariale;
8. Codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială;
9. Banca prin care notarul public îsi desfăşoară operaţiunile curente;
10. Numărul contului bancar;
11. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente: numărul actului, data, eliberat de ……..;
12. Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată: numărul actului, data, eliberat de ….;
13. Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului, data;
14. Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului, data;
15. Dovada privind achitarea obligaţiilor catre stat, eliberată de organul fiscal competent, sau declaraţie pe propria raspundere;
16. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care pot fi eliberate în forma electronică, procedurile de securitate utilizate);
17. Certificatul de omologare a sistemului informatic;
18. Agenţia de omologare;
19. Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract).

*model Cerere înregistrare