Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale.

Hotărârea nr. 36 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Socității Informaționale

Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări 

Direcția Juridică și Resurse Umane

Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ

Direcția Societatea Informațională

Direcția Programe și Proiecte

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI)