Legislaţie privind acreditarea administratorului de arhive electronice:
Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
Ordinul ministrului MCSI nr. 493/15.06.2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legislaţie privind autorizarea centrelor de date:

 

Anunț clarificare aspecte referitoare la înscrisul doveditor al calității de operator de date cu caracter personal

 

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui regulament, cât și abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date prin Legea nr. 129/2018 din 15 iunie 2018, vă comunicăm următoarele:

  • înscrisul doveditor al calitătii de operator de date cu caracter personal eliberat în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, solicitat de către MCSI la depunrea documentațiilor de autorizare/acreditare, se înlocuiește cu declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului și al subcontractanților (dacă este cazul) din care să rezulte că respectă cerințele Legii nr.190/2018.
Anunț selecție auditori 03.12.2018 (.pdf)
Anunț selecție auditori 14.11.2018 (.pdf)
Anunț selecție auditori 18.06.2018 (.pdf)
Anunț selecție auditori 18.06.2018 (.pdf)
Anunț selecție auditori 07.02.2019 (.pdf)
Anunț selecție auditori 18.07.2019 (.pdf)
Anunț selecție auditori 04.09.2019 (.pdf
Documente necesare privind:
– acreditarea administratorului de arhive electronice (.pdf)
– autorizarea centrelor de date (.pdf)

Alte documente:
Registrul administratorilor de arhive electronice (.pdf)

Title