Legislaţie privind acreditarea administratorului de arhive electronice:
Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
Ordinul ministrului MCSI nr. 493/15.06.2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legislaţie privind autorizarea centrelor de date:

 

Anunț clarificare aspecte referitoare la înscrisul doveditor al calității de operator de date cu caracter personal

 

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui regulament, cât și abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date prin Legea nr. 129/2018 din 15 iunie 2018, vă comunicăm următoarele:

  • înscrisul doveditor al calitătii de operator de date cu caracter personal eliberat în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, solicitat de către MCSI la depunrea documentațiilor de autorizare/acreditare, se înlocuiește cu declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului și al subcontractanților (dacă este cazul) din care să rezulte că respectă cerințele Legii nr.190/2018.
Anunț selecție auditori 03.12.2018 (.pdf)
Anunț selecție auditori 14.11.2018 (.pdf)
Anunț selecție auditori 18.06.2018 (.pdf)
Anunț selecție auditori 18.06.2018 (.pdf)
Anunț selecție auditori 07.02.2019 (.pdf)
Documente necesare privind:
– acreditarea administratorului de arhive electronice (.pdf)
– autorizarea centrelor de date (.pdf)

Alte documente:
Registrul administratorilor de arhive electronice (.pdf)

Title