Anunțuri

A fost aprobat proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice

În ședința Camerei Deputaților de astăzi a fost aprobat proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și unele măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.
 
Legea inițiată de MCSI și promovata de Guvernul României, conform priorităților asumate la începutul mandatului, oferă cadrul necesar reducerii costurilor investițiilor în rețelele bandă largă de nouă generație. Legea oferă suportul pentru creșterea vizitezelor de internet și este un pas către mediul digital dezvoltat în beneficiul cetățenilor, companiilor și administrației publice.
 
Proiectul de lege transpune în legislația națională și prevederile Directivei 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare sectorial. Astfel construirea reţelelor de comunicaţii electronice și a elementelor de infrastructură asociată este reglementată printr-un cadru coerent, cu proceduri simplificate și transparente, care contribuie la dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice în România.
 
Prin noul cadru de reglementare se stabilesc condițiile în care:
– se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea realizării lucrărilor de construire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora (stâlpi, piloni, conducte, canale etc.);
– se realizează accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea (furnizori de utilități, infrastructura de transport a căilor ferate, drumuri etc.);
– se realizează construirea de rețele de comunicații electronice și infrastructuri fizice asociate acestora.
Pentru promovarea unei interpretări unitare în domeniu, autorizațiile de construire vor fi emise pe baza normativelor tehnice adoptate prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al președintelui ANCOM.
 
Mai multe detalii aici.
Skip to content