Anunțuri

Un nou apel de proiecte lansat

Ministerul Comunicaţiilor și Societății Informaţionale (MCSI), prin Organismul Intermediar pentru Societatea Informațională (OIPSI), anunță lansarea apelului aferent Acţiunii 2.3.1- Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE.

Pentru acest apel, Ministerul Comunicaţiilor și Societății Informaţionale, pe care îl reprezint, pregătește împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale un portofoliu de proiecte centrat pe evenimente de viață din domeniul muncii și asistenței sociale, așa cum sunt acestea definite în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Viitoarele proiecte au în vedere folosirea unor soluții tehnologice care respectă cadrul național de interoperabilitate, iar infrastructura hardware și software, ce urmează a fi achiziționată, va putea fi integrată cu soluții tehnologice de tip cloud, în perspectiva implementării Cloud-ului Guvernamental. Ca exemplu, HUB-ul de servicii al Ministerului Muncii și Justiției Sociale va oferi noi servicii electronice cetățenilor prin consultarea on-line a dosarelor personale și depunerea on-line a cererilor de servicii sociale. Un alt proiect vizează realizarea unui Sistem Național de Management al Cazurilor Persoanelor cu Dizabilități, prin care se dorește dezvoltarea și implementarea unei platforme naționale centralizate. Aceasta va colecta, stoca și distribui informațiile referitoare la cazurile persoanelor cu dizabilități către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali. Precizez că toate proiectele sunt gândite să vină în sprijinul cetățenilor, digitalizarea relației dintre aceștia și instituțiile publice aducând beneficii majore de ambele părți”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Proiectele vor avea ca obiectiv aducerea la nivelul 4 de sofisticare a serviciilor de tip e-guvernare din domeniul protecției copilului și adopțiilor, a persoanelor cu dizabilități, inspecției muncii, asistenței sociale etc.

Pentru realizarea sistemelor informatice, necesare atingerii obiectivelor acestor proiecte, se vor achiziționa software, echipamente hardware și servicii de dezvoltare și implementare soluții TIC, cu parametri tehnici și funcționali adaptați specificului serviciilor de tip e-guvernare asociate evenimentelor de viață a căror realizare este în responsabilitatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a agențiilor din coordonarea sa.

Skip to content