Romania - Acces to finance

Sprijin pentru depunerea de cereri de finanţare susţinută de Uniunea Europeană.

Urmați pașii corespunzători aferenți motorului de căutare pentru a vizualiza lista băncilor sau a fondurilor de capital de risc care oferă finanţare cu sprijinul UE în România.

UE oferă, de asemenea, subvenții care vizează obiective specifice de politică precum cercetarea sau educația. Unele dintre acestea pot fi relevante pentru întreprinderi. Toate subvențiile sunt accesate prin intermediul cererilor de propuneri.

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi
Asistență locală pentru întreprinderi: Cererea dvs. de informații va fi transmisă unui partener de asistență din cadrul Enterprise Europe Network. Pentru a obține un răspuns cât mai rapid și corect, introduceți cât mai multe informații. Serviciul este gratuit.

H2020

Horizon 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare al Uniunii Europene. În cadrul acestuia, este disponibilă o finanțare de 80 miliarde Euro pe durata a 7 ani (2014 – 2020), pe lângă investițiile private și cele publice naționale pe care această finanțare le va atrage.

Horizon 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene (prezentare în lb. română, .pdf)

Fonduri disponibile.

Apelul de proiecte 2016 – 2017 pentru IMM-uri.

Cum să aplici în cadrul Horizon 2020 (tutorial video).

European ESI & EFSI

Fondurile Structurale și de Investiții Europene (ESIF sau Fondurile ESI) reprezintă principalul instrument de investiții al Uniunii Europene, cu un buget de 454 miliarde Euro pentru perioada 2014 – 2020. Până în 2023, fondurile ESIF vor livra o masă critică de investiții în domenii-cheie prioritare ale EU, ca răspuns la nevoile reale ale economiei prin sprijinirea creării de locuri de muncă și prin impulsionarea creșterii economice Europene într-o manieră sustenabilă.

 

Ghid pentru Beneficiari, Fondurile EFSI & alte instrumente EU financiare (en, .pdf)
Ghid pentru Autoritățile de Management, Instrumente financiare din EFSI 2014 – 2020 (en, .pdf)

Portalul ESIF Open Data.

Tabloul de bord al României privind finanțările din ESIF 2014 – 2020.

Alte fonduri în coordonare:
– European Regional Development Fund (ERDF)
– European Social Fund (ESF)
– Cohesion Fund (CF)
– European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
– European Maritime & Fisheries Fund (EMFF)

Startup-Europe-Banner

Inițiativa Startup Europe are ca scop consolidarea mediului de afaceri pentru antreprenorii care activează în domeniul web și IT&C, astfel încât ideile lor să prindă contur și să crească în Uniunea Europeană. Inițiativa contribuie la planul Uniunii privind Planul de acțiuni al Antreprenoriatului 2020.

Oportunități de finanțare pentru startup-uri și IMM-uri.

Startup Europe Club One Stop Shop.

Povești de succes din Europa.

cosme-program

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 – 2020, având un buget de 2,3 miliarde EUR. Unul dintre principalele obiective ale COSME este facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-urile aflate în diferite faze ale ciclului lor de viață: creare, expansiune sau transferul întreprinderii.
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii:
• facilitarea accesului la finanțare;
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;
• crearea unui mediu favorabil competitivității;
• promovarea culturii antreprenoriale.

Instrumente financiare facilitate prin COSME.

Descarcă broșura COSME în lb. româna.

EaSI

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este un instrument de finanțare la nivel european gestionat direct de Comisia Europeană și menit să sprijine ocuparea forței de muncă, politica socială și mobilitatea forței de muncă în UE.  Programul va oferi 10-14 milioane EUR anual pentru activitățile de inovare socială.

Descarcă broșura EaSI în lb. română.

PROGRESS: programul UE pentru promovarea reformelor de politică în domeniul social și al ocupării forței de muncă.

EURES sprijină cetățenii și întreprinderile, oferindu-le informații despre locurile de muncă disponibile și oportunitățile de învățare din întreaga Europă.

Microfinanțare și antreprenoriat social: finanțare pentru antreprenorii sociali și sprijinirea persoanelor mai vulnerabile în derularea unei afaceri.