994473_1456556814619281_7825080164443900933_n

Documente utile:

* Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, versiunea aprobată, februarie 2015 (.doc)
* Manualul de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020, Banca Mondială, versiunea Ianuarie 2016, publicat la 29.01.2016 (.pdf)

Raport privind tipologiile de comunităţi/zone geografice şi opţiunile pentru intervenţii investiţionale în reţele broadband şi NGN, prin Acordul de servicii de consultanţă privind asistenţa pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2014-2020, Banca Mondială, versiunea Noiembrie 2015, publicat la 29.03.2016 (.pdf)

* Indicele economiei și societății digitale – profil de țară (Comisia Europeană, DG CONCT)
* Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei (.doc)
* HG nr. 245 din 7 aprilie 2015
* Media sociale – urmărește Agenda Digitală pentru România 2020 (facebook / prezi ro, en)


Guvernul României a aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 245/7 aprilie 2015, Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Documentul preia și adaptează la situația țării noastre elementele Agendei Digitale pentru Europa, una dintre cele șapte inițiative pilot ale Strategiei Europa 2020. Agenda Digitală definește rolul major pe care utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Europa 2020.

Strategia Națională privind Agenda Digitală definește patru domenii de acțiune, după cum urmează:

1. e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media – domeniu prin care se vizează creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației;
2. TIC în educație, sănătate, cultură și eInclusion – domeniu prin care se vizează sprijinul acestor tehnologii la nivel sectorial;
3. eCommerce, cercetare-dezvoltare și inovare în TIC – domeniu ce vizează avantajele comparative regionale ale României și sprijină creșterea economică în domeniul privat;
4. Broadband și servicii de infrastructură digitală – domeniu ce vizează asigurarea condițiilor de acces la echipamente TIC și Internet, pentru creșterea gradului de alfabetizare digitală și îmbunătățirea competențelor digitale.

O implementare completă a viziunii strategice asupra sectorului TIC în România va duce la investiții totale de aproximativ 2,4 miliarde euro. Impactul direct și indirect asupra economiei poate fi tradus într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației cu 12% în perioada 2014-2020.

Măsurile concrete prevăzute în Strategie vor duce la:
– asigurarea accesului cetățenilor și organizațiilor la servicii publice electronice (servicii de e-Guvernare);
– îmbunătățirea accesului la internet prin creșterea gradului de acoperire a rețelelor de comunicații electronice de mare viteză în bandă largă;
– creșterea gradului de utilizare a internetului;
– promovarea comerțului electronic;
– creșterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere;
– sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educației, sănătății și culturii;
– sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea cercetării-dezvoltării și inovării în domeniu.

De asemenea, Strategia fixează, pentru România anului 2020, atingerea următorilor indicatori:
– cel puțin 35% dintre cetățeni să utilizeze sistemele de e-Guvernare;
– cel puțin 60% dintre cetățeni să utilizeze cu regularitate internetul;
– cel puțin 30% dintre cetățeni să facă achiziții on line;
– o acoperire cu rețele de comunicații în bandă largă (peste 30 Mbps) de minim 80%.