shopping-cart-152462_960_720

Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP)

2017

 

Programul Anual al Achizițiilor Publice Anunțuri
2017

PAAP 14, August 2017

 

PAAP 13, August 2017

 

Centralizator contracte

 

Anunţ 20 Iulie 2017

 

 

 

PAAP 22 Mai 2017

2016

PAAP 13, Iunie 2016

PAAP 12

PAAP 11, Mai 2016

PAAP 10, Aprilie 2016
PAAP 9, Aprilie 2016
PAAP 8, Martie 2016
PAAP 5, Februarie 2016
PAAP 2, Ianuarie 2016
PAAP 1, Ianuarie 2016

 

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017, publicat la data de 21.08.2017

 

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017, publicat la data de 21.08.2017

 

Centralizator contracte achizitii aferent anului 2017, publicat la data de 21.08.2017

Anunţ de participare privind, achiziţie „Servicii de consultanţă privind testul „operatorului economic privat în economia de piaţă””

Documentaţia de atribuire

 

Invitație de Participare + Caiet de Sarcini, achiziție mobilier birou pentru proiectul „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20, publicat la 15.06.2016
Invitație de Participare + Caiet de Sarcini, achiziție mobilier pentru proiectul „Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare MCSI în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)”, cod SIPOCA 18, publicat la 15.06.2016.Invitaţie de Participare achiziţie mobilier.
Invitaţie de Participare achiziţie laptop-uri, unităţi centrale şi software.
Erată privind servicii de recrutare.
Solicitare de ofertă privind achiziția serviciilor de asigurare a agentului termic (distribuție gaze), publicat la 06.05.2016.
Răspuns solicitare de clarificări, servicii de recrutare personal de conducere.
Invitaţie de Participare privind achiziţia de tonere pentru imprimante / faxuri şi copiatoare.
Invitație de Participare privind achiziția de echipamente multifuncționale.
Notificare prelungire termen servicii recrutare.
Invitaţie de participare privind achiziția de servicii de recrutare, prestate de un expert independent – persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, de personal de conducere pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. şi Compania Naţională Poşta Română S.A. la care Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională îndeplineşte atribuţiile pe care Statul Român le are în calitate de acţionar.

 

Contracte achiziţii publice

 

Centralizator contracte 2016

Situaţia contractelor derulate de MCSI

Acord cadru de servicii 106/2013

Act adiţional nr 4/2015

Contract furnizare 61/2016

Contract furnizare 62/2016

Contract furnizare 63/2016

Contract furnizare 64/2016

Contract furnizare 71/2016

Contract furnizare 72/2016

Contract furnizare 78/2016

Contract furnizare 84/2016

Contract furnizare 89/2016

Contract furnizare 96/2016

Contract furnizare 98/2016

Contract furnizare 99/2016

Contract furnizare 107/2016

Contract furnizare 113/2016

Contract furnizare 123/2016

Contract furnizare 126/2016

Contract furnizare 127/2016 şi act adiţional nr 1

Contract furnizare 136/2016

2014

 

Programul Anual al Achizițiilor Publice Anunțuri
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 1 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică (.pdf)
 • Anunț participare – Reluare procedură „Servicii de consultanță și reprezentare juridică” (.pdf)
 • Anunt de participare – Reluare procedură „Servicii de consultanță și reprezentare juridică”, 30 iunie 2014 (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 2 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 3 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică 07.07.2014 (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 4 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică, 07.07.2014 (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 5 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică, 07.07.2014 (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 6 – Servicii de consultanta si reprezentare juridică, 07.07.2014 (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 7 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică, 07.07.2014 (.pdf)
 • Formulare – Servicii de consultanță și reprezentare juridică, 07.07.2014 (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 8 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică, 08.07.2014 (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 9 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică, 09.07.2014 (.pdf)
 • Răspuns solicitare clarificare nr. 10 – Servicii de consultanță și reprezentare juridică, 09.07.2014 (.pdf)
 • Achiziție lucrări de reparație pentru clădirea din Str. Italiană nr. 22, sector 2, București (.pdf)

Arhiva

2013

 

Programul Anual al Achizițiilor Publice Anunțuri
Invitație de participare – Lucrări de reparaţii generale și renovare imobil din patrimoniul MCSI –  sediul secundar – str. Italiană nr. 22 , sector 2, București (.doc)

Servicii juridice în procesul de finalizare a privatizării SC Romtelecom SA:
– Documentația de atribuire (.pdf)
– Clarificări: Clarificare nr. 1 (.doc) / Clarificare nr. 2 (.doc)/ Clarificare nr. 3 (.doc)/ Clarificare nr. 4 (.doc) / Clarificare nr. 5 (.doc)

2012

 

Programul Anual al Achizițiilor Publice Anunțuri
 Achiziţie computere portabile pentru OIPSI (achiziție finalizată)
– Anunţ de participare (.doc) / Caiet de sarcini (.doc)Achiziţie materiale consumabile pentru OIPSI (achiziţie finalizată)
– Anunţ de participare (.doc) /  Caiet de sarcini (.doc)Servicii de închiriere copertină metalică (tunel de trecere) pentru imobilul din str. Italiană nr. 22 (achiziţie finalizată)
– Anunţ de participare (.doc) / Specificaţii tehnice (.pdf)Program legislativ (achiziţie finalizată)
– Anunţ de participare (.doc) / Specificaţii tehnice (.doc)UPS – 7 buc
– Anunţ de participare  și Specificaţii tehnice (.doc)Servicii de telefonie mobilă (achiziţie anulată)
– Invitaţie de participare (.doc) / Precizare la invitaţia de participare (.doc)Servicii de întreținere sistem acces persoane în MCSI şi sistem de pază şi alarmare cabinet ministru – Acord cadru 2012-2014 – 24 de luni (achiziţie anulată)
– Invitaţie de participare (.doc)Privatizare CN Posta Română SA – etapa premergătoare – Achiziţionarea de Servicii de asistenţă, consultanţă şi informare juridică în domeniul privatizării şi orice alte servicii complementare/conexe necesare realizării obiectului contractului, prin care să se asigure asistenţa juridică în procesul de selectare, contractare a unui consultant juridic şi de tranzacţie în vederea privatizării CN Posta Română SA (achiziție anulată)
– Invitaţie de participare (.pdf) / Răspuns solicitare de clarificări (.pdf)Servicii de telefonie fixă
– Invitaţie de participare (.pdf)Semnături electronice extinse (achiziţie anulată)
– Invitaţie de participare (.doc)Servicii conexe managementului (achiziţie finalizată)
– Invitaţie de participare (.doc)Servicii de curaţenie temporare (achiziţie finalizată)
– Invitaţie de participare (.doc)Servicii de întreţinere şi reparaţii lifturi din dotarea MCSI, CNMSI şi CNRD (achiziţie finalizată)
– Invitaţie de participare (.doc)Servicii pentru sisteme şi asistenţă, servicii de instalare de computere şi de echipamente de procesare a informaţiilor în cadrul MCSI, CNMSI şi CNRD – Calculatoare, Proceduri şi Reţele (achiziţie finalizată)
– Invitaţie de participare (.pdf) / Anexe (.pdf)Acumulatori şi ventilatoare pentru UPS-uri (achiziţie finalizată)
– Invitație de participare (.doc)Achiziția de tonere (achiziţie finalizată)
– Invitație de participare (.doc)Achizitia de cartușe fax pentru OIPSI (achiziţie finalizată)
– Anunț de participare (.doc)Achiziția de tonere pentru copiatoare pentru OIPSI (achiziţie finalizată)
– Anunț de participare (.doc)Achiziție mobilier OIPSI (achiziţie finalizată)
– Anunț de participare (.doc) / Specificații tehnice (.doc) / Anexa 1 (.pdf)Servicii de traducere (achiziţie finalizată)
– Anunț de participare (.doc)Achiziție servicii PSI (achiziție anulată)
– Anunț de participare (.doc)Achiziție servicii de arhivare OIPSI
– Invitație de participare (.doc)

2011

 

Programul Anual al Achizițiilor Publice Anunțuri

Achiziţie de servicii de consultanţă şi elaborare proiect tehnic în vederea extinderii centrului de date al CNMSI, publicat la 20.06.2011 (achiziție finalizată): Invitație de participare / Documentație atribuire

Achiziţie de servicii de întreţinere sistem acces persoane în MCSI, sistem de pază şi alarmare cabinet ministru, publicat la 07.07.2011 (achiziție finalizată): Anunț de participare.

Servicii de reabilitare sistem de securitate şi asigurare servicii de mentenanţă, sistem securitate pentru CNMSI, CNRD din str. Italiană nr.22, publicat la 08.07.2011 (achiziție reluată; nu s-au depus oferte): Anunț de participare.

Achiziţie de servicii de reţea ISDN la sediile MCSI, publicat la 15.07.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participareFişa de dateCaiet de sarcini.

Protecţia muncii şi servicii de medicina muncii pentru angajaţii MCSI, CNMSI şi CNRD, publicat la 22.07.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participareFişa de dateCaiet de sarcini.

Achiziţie servicii de audit tehnic, proiect eAcademie, publicat la 28.07.2011 (achiziție finalizată): Invitaţie de participareDocumentaţie de atribuire.

Achiziţie servicii de audit financiar, proiect eAcademie, publicat la 28.07.2011 (achiziție finalizată): Invitaţie de participareDocumentaţie de atribuire.

Achiziţia de servicii de întreţinere a reţelelor telefonice ale MCSI, publicat la 03.08.2011 (achiziția se va relua): Anunţ de participareCaiet de sarcini.

Achiziţia de sistem de răcire, aferent sistemului informatic pentru furnizarea orei oficiale a României, publicat la 03.08.2011 (achiziția se va relua; nu s-au primit oferte): Anunţ de participareReferat de necesitate.

Achiziţia de cartuşe şi tonere pentru imprimante şi copiatoare în folosinţă la MCSI, CNMSI și CNRD, publicat la 03.08.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participareTabel cu necesarul de cartuşe şi tonere.

Servicii de verificare a achiziţiilor publice derulate de beneficiarii publici ai Axei Prioritare III-POS CCE OIPSI, publicat la 31.08.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participare.

Servicii de traducere autorizată, publicat la 08.09.2011 (achiziția se va relua): Anunţ de participareDocumentaţie traducere.

Servicii de închiriere panouri pentru imobilul din str. Italiană nr. 22, publicat la 08.09.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participare.

Servicii de elaborare proiect tehnic pentru refacerea faţadei imobilului din str. Italiană nr. 22 (achiziția se va relua; nu s-au primit oferte): Anunţ de participare 09.09.2011/ Documente anexă / Anunț de participare 21.09.2011 / Anunț de participare 04.10.2011 / Anunț de participare 12.10.2011.

Achiziţie furnituri de birou pentru MCSI, CNMSI şi CNRD, publicat la 21.09.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participareNecesar rechizite.

Achiziţie de servicii de închiriere copertină metalică (tunel de trecere) pentru imobilul din str. Italiană nr. 22 (achiziție finalizată): Anunţ de participare 21.09.2011 / Anunț de participare 27.09.2011 / Documentaţie anexată.

Achiziţie de materiale curăţenie şi produse igenizare pentru MCSI, CNMSI şi CNRD, publicat la 05.10.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participare.

Achiziţie servicii de expertiză juridică, economică şi tehnică în legătură cu evaluarea beneficiilor procesului propus de fuziune şi listare la bursă, în raport cu alte opţiuni posibile a SC Romtelecom SA, publicat la 16.11.2011 (achiziție finalizată): Documentaţie siteModel acord cadruNotă privind amânarea termenelorNotă precizare termene noi.

Achiziţii de periferice, publicat la 29.11.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participareCaiet de sarciniFişa de date.

Achiziţii publicitare diverse, publicat la 29.11.2011 (achiziție finalizată): Anunţ de participareCaiet de sarciniFişa de date.

Studiu de prefezabilitate pentru Proiectul Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale (achiziție finalizată): Anunţ de participareDocumentaţia de atribuire.

Studiu necesar stabilirii modelului operaţional pentru Proiectul Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale (achiziție finalizată): Anunţ de participareDocumentaţia de atribuire.

Materiale promoţionale aferente proiectului CIIP Framework for a Partnership (F4P) nr HOME/2010/CIPS/AG/008 nr. ABAC: 30-CE-0406320/00-77, finanţat de către Comisia Europeană (achiziție finalizată): Anunţ de participareSpecificaţii tehnice.

Servicii de închiriere sală conferinţă şi servicii catering aferente CIIP Framework for a Partnership (F4P) nr. HOME/2010/CIPS/AG/008 nr. ABAC: 30-CE-0406320/00-77 finanţat de către Comisia Europeană (achiziție finalizată): Anunţ de participareSpecificaţii tehniceNotă prelungire termene.

Servicii de evaluare a CN Poşta Română SA în vederea redresării economice şi manageriale prin privatizare (majorare capital social) cu un investitor strategic care va deveni şi acţionar minoritar (achiziție finalizată): Documentaţia de atribuire.

Materiale publicitare aferente CIIP Framework for a Partnership (F4P) nr HOME/2010/CIPS/AG/008 nr. ABAC: 30-CE-0406320/00-77 finanţat de către Comisia Europeană (achiziție finalizată): Anunţ de participareCaiet de sarciniFişa de date.

Servicii de expertiză economică, tehnică şi juridică în vederea atragerii unui investitor strategic minoritar la CN Poşta Română SA (achiziţie anulată; se va relua): Documentaţia de atribuire.