mail phone a point

Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaţionale
Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Cod 050706
Bucureşti, România

Telefon: +40 21 311 41 19
E-mail: relatiicupublicul@comunicatii.gov.ro (solicitări informații de interes public, petiții și sesizări)

Website: http://www.comunicatii.gov.ro

Programul de audienţe al MCSI: joi, între orele 16:0019:00
Cererea de audienţă poate fi transmisă pe adresa de email relatiicupublicul@comunicatii.gov.ro
sau depusă la Registratura MCSI

Programul de lucru
luni-joi 08:3017:00
vineri 08:3014:30

Comunicare cu Presa:
Tel.: +40 21 311 41 00
biroupresa@comunicatii.gov.ro

Centrul Operativ pentru situatii de Urgenta al MCSI:
Persoana de contact: Sorin Badic

Tel: 021 311 10 72 / 0756 063 636
sorin.badic@comunicatii.gov.ro

Relaţii cu Publicul:
Corina Cozman – persoana responsabilă cu
difuzarea informaţiilor de interes public
Tel.: +40 21 311 41 19
Fax: +40 21 311 41 19
relatiicupublicul@comunicatii.gov.ro


Secretar de Stat
Maria-Manuela Catrina
Tel.: +40 21 311 41 63
Fax: +40 21 311 41 16
cabinetsecretardestat1@comunicatii.gov.ro

Secretar de Stat

Tel.: +40 21 311 41 62
Fax: +40 21 311 41 47
cabinetsecretardestat2@comunicatii.gov.ro


Subsecretar de Stat
Carmen Elian
Tel.: +40 21 311 20 70
Fax: +40 21 311 41 03
carmen.elian@comunicatii.gov.ro / carmen.elian@gov.ro

Secretar General
Rasvan-Ilie Dumitru
Tel.: +40 21 311 20 70
Fax: +40 21 311 41 03


Unitatea de Politici Publice
Tel.: +40 21 318 39 27

Biroul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
Tel.: +40 21 311 41 40
Fax: +40 21 311 41 40

Relaţii Internaţionale
Tel.: +40 21 311 41 15
Fax: +40 21 311 41 15


Afaceri Europene
Tel.: +40 21 311 41 60
Fax: +40 21 311 41 60

Serviciul Comunicaţii
Tel.: +40 21 318 39 27
Fax: +40 21 311 41 60


Direcţia Reglementări, Avize şi Control
Compartimentul Avize

Tel.: +40 21 311 20 80
Fax: +40 21 311 41 34

Directia Generală Economică, Achiziţii Publice, Juridică şi Resurse Umane
Tel.: + 40 21 311 41 30
Fax: + 40 21 311 41 30


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Lucica Pasca, Consilier
Tel.: +40 21 311 41 55
Fax: +40 21 311 39 19

fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro

Cabinetul Ministrului
Lucian Șova, Ministru
Tel.: +40 21 400 11 90
Fax: +40 21 311 41 31
cabinetministru@comunicatii.gov.ro