Proiecte acte normative, MCSI

2017

Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Doha (24 septembrie – 15 octombrie 2012)

Expunere de motive
Proiect de Lege

Proiect de Lege privind ratificarea Actelor finale ale Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), adoptate la Busan  în anul 2014

Expunere de motive
Proiect de Lege

Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Cadrului National de Interoperabilitate

Nota de fundamentare

Proiect de Hotarare

Anexa Cadrul National de Interoperabilitate

2016

„Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice”

Proiect de Lege  / Expunere cartele preplătite, publicate la 06.09.2016

* Anunț 23.09.2016: MCSI suspendă procedura de avizare a proiectului de act normativ, respectiv consultarea publică și lansarea pe circuitul de avizare interinstituțional. Precizăm că MCSI va ține cont de toate observațiile primite până la acestă dată. Detalii privind reluarea procedurii vor fi comunicate ulterior.


„Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale.”

Proiect de Ordonanță / Nota de fundamentare, publicate la 09.08.2016


„Ordonanță pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.”

Proiect de Ordonanță / Nota de fundamentare, publicate la 09.08.2016


„Ordonanță privind stabilirea anumitor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, precum și pentru semnarea acordurilor tehnice de coordonare a utilizării frecvențelor radio în zonele de frontieră.”

Proiect de Ordonanță / Nota de fundamentare, publicate la 13.07.2016


„Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Doha (24 septembrie – 15 octombrie 2012)”

Proiect de Lege / Expunere de motive, publicate la data de 14.06.2016


„Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicatiilor și pentru Societatea Informaţională”

Proiect de Hotărâre / Notă de fundamentare, publicate la 31.05.2016


„Proiect de Hotărâre de Guvern privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”

Proiect de Hotărâre / Notă de fundamentare, ambele publicate la 13.05.2016


„Proiect de lege privind Securitatea cibernetică a României”, publicat la de 27.01.2016 (legea este în dezbatere publică minim 30 zile de la data publicării pe site)
Proiect de lege (.pdf / .doc) / Expunere de motive (.pdf / .doc)

* Raport de stadiu privind Legea Securității Cibernetice a României, publicat la 01.04.2016 (.doc)

* Legea privind Securitatea Cibernetică a României, versiunea intermediară, publicată la 04.04.2016 (.doc)

* Anunț 23.09.2016: MCSI suspendă procedura de avizare a proiectului de act normativ, respectiv consultarea publică și lansarea pe circuitul de avizare interinstituțional. Precizăm că MCSI va ține cont de toate observațiile primite până la acestă dată. Detalii privind reluarea procedurii vor fi comunicate ulterior.


„Proiect de Hotărâre privind compatibilitatea electromagnetică”. (publicat la 12.02.2016)
Proiect de HotărâreNotă de Fundamentare


„Proiect de lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice” – transmis spre circuit de avizare. (publicat la 18.01.2016)
Proiect de legeExpunere de motive

Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și pentru  stabilirea  unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. (aprobată de Guvernul Romaniei în 23.03.2016) / Expunere de motive, versiunea 15.03.2016


„Ordonanţă privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP”. (publicat la 07.01.2016)
Proiect de Ordonanţă / Notă de fundamentare


„Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România”. (publicat la 07.01.2016)
Proiect de OrdonanţăNotă de fundamentare

Inițiative legislative europene în dezbatere

(comentarii și sugestii: propuneri@comunicatii.gov.ro)

Propunere de DIRECTIVĂ a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune, Bruxelles, 7 februarie 2013.


Propunere de DIRECTIVĂ a Parlamentului European și a Consiliului  privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public, Bruxelles, 3 decembrie 2012.


Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut în cadrul pieței interne. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)

* Evaluarea impactului care însoțește regulamentul mentionat mai sus.


Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ”Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)


Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (cu Anexele 1/2/3). (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)


Propunerea de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)


Propunerea de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)


Propunere de decizie către Parlamentul European și Consiliu privind utilizarea benzii de frecvențe de 479-790 MHz în Uniune. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)

1. HOTĂRÂRE nr. 315 din 23 martie 2011 privind înfiinţarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii.

Proiect de Hotărâre / Nota de Fundamentare

2. HOTĂRÂRE nr. 1093 din 3 noiembrie 2010 pentru aprobarea Acordului din 10 iunie 2010 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Proiect de Hotărâre / Nota de Fundamentare / Acord (ro, en, it)

3. LEGE nr. 41 din 4 aprilie 2011 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007.

Expunere de motiveLege nr. 41 din 4 aprilie 2011 / Actul Final al Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii (partea 1, partea 2, partea 3) / Anexe (1, 2, 3)

4. HOTĂRÂRE nr. 1235 din 6 decembrie 2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Proiect de Hotărâre de Guvern  / Nota de Fundamentare HG

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice.

Proiect de Ordonanță de UrgențăNota de Fundamentare OUG

6. ORDIN nr. 888 din 5 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Ordin ministru