books-1177176_960_720

Buletin informativ anual

2015 (ultima actualizare: sept. 2016)


Lista documentelor publice gestionate de MCSI (.doc)


Raport de activitate al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, 

conform Legii nr. 544/12.10.2001

2015 / 2014 / 2013 / 2012


Raport privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin MCSI, deţine o participaţie majoritară sau integrală

2015 / 2014 / 2013 / 2012


Raport privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/12.10.2001

2015 / 2014 / 2013 / 2012


Raport anual privind transparența decizională, conform Legii 52/21.01.2003

2015 / 2014 / 2013 / 2012


Raport privind soluționarea petițiilor, conform Ordonanței nr. 27/30.01.2002

sem I 2016 / sem II 2015 / sem I 2015 / sem II 2014 / sem I 2014 / sem II 2013 / sem I 2013