writing-436993_960_720

25.07.2017

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Juridică și Resurse Umane – Serviciul Management Resurse Umane

Relații suplimentare la tel. 021.313.55.35

Anunt

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

21.07.2017

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul

Biroului Piața Unică Digitală

Termen depunere dosare 10.08.2017

Relații suplimentare la tel. 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

Erată

20.07.2017

Concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale temporar vacante din cadrul Biroului Piata Unica Digitala

Termen depunere dosare 27.07.2017

Relații suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunt

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultate proba scrisă

Rezultatele probei interviu

Centralizator  rezultate finale

11.07.2017

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, de șofer,cu normă fracționată de 4 ore/zi la Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ – Compartimentul Administrativ,Registratură și Arhivă. 

Relații suplimentare la tel: 021.313.55.35

 

 

Anunț Bibliografie

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultate probă scrisă

Rezultate proba interviu – final

11.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale vacante în cadrul proiectului „Ro-NET  – Construirea  unei  infrastructuri  naţionale  de  broadband  în   zonele  defavorizate,  prin utilizarea fondurilor structurale”

Relații suplimentare la tel: 021.313.55.35

 

Anunt

Bibliografie

07.07.2017

Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante si temporar vacante din cadrul  Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale:

  1. Direcţia Management Financiar și Control – Compartimentul Control și  Nereguli  
  2. Direcţia Monitorizare

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie DMFC

Bibliografie Monitorizare

Rezultatul selecției dosarelor, afisat astăzi 17.07.2017

Rezultatul probei scrise, afișat astăzi 21.07.2017

Rezultatul probei interviu

Centralizator final

23.06.2017

Concurs pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Piața Unică Digitală

Dată limită depunere dosare: 13.07.2017

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

Erată la Anunțul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Biroului Piața Unică Digitală

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

08.06.2017

Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată și a două funcții contractuale vacante pe perioadă determinată din cadrul Biroul Piața Unică Digitală

Data limită de depunere a dosarelor: 22.06.2017

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

 

 

Anunț

Bibliografie

Condiții generale de participare

Rezultatul Selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Centralizator rezultate finale

 

19.05.2017

Concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici

 

Anunt și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 20.06.2017

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 21.06.2017

Centralizator rezultate finale

09.05.2017

Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție temporar vacante, pe perioadă determinată, din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Dată limită de depunere a dosarelor: 16.05.2017

Relații suplimentare la tel 021.313.55.35

Anunt

Bibliografie DMFC

Bibliografie DESC

Bibliografie Monitorizare

Selectia dosarelor

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Centralizator final

28.04.2017

Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, pe durata nedeterminata din cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ.

Dată limită de depunere a dosarelor: 17.05.2017

Relații suplimentare la tel 021.313.55.35

 Anunț

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la data de 24.05.2017

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 30.05.2017+

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 08.06.2017

Centralizator rezultate finale, publicat la data de 12.06.2017

24.04.2017

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, pe durata nedeterminata din cadrul Serviciului Bugete, Financiar și Contabilitate.

Dată limită de depunere a dosarelor: 15.05.2017

Relații suplimentare la tel 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

Selecția dosarelor

Rezultate proba scrisă

Centralizator rezultate finale

12.04.2017

ANUNȚ

În perioada următoare, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va organiza concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 26 august 2016, Partea I.

 

 Anunț

07.03.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant de expert financiar-contabil în cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”

Dată limită de depunere a dosarelor: 20.03.2017

Relații suplimentare la tel 021.313.55.35

Rezultate finale

Rezultatul probei interviu

Rezultatul probei scrise

Rezultatul selecției dosarelor

Anunț

Formular înscriere

Bibliografie

03.03.2017

Concurs, pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Bugete, Financiar și Contabilitate

Data limită de depunere a dosarelor: 16.03.2017. 

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Afișare rezultate finale

Rezultatul probei interviu

Rezultatul probei scrise

Rezultatul selecției dosarelor

Anunț și bibliografie 

Formular înscriere

24.02.2017

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI).

Data limită de depunere a dosarelor: 03.03.2017. 

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie DM / Bibliografie DMFC

Formular înscriere

Declarație pe propria răspundere art. 49

Declarație pe propria  răspundere art.54

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatate finale

 

20.01.2017

Concurs, pentru ocuparea unei funcții publice vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Management Resurse Umane – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice, Juridică și Resurse Umane

Data limită de depunere a dosarelor: 08.02.2017. 

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

 Anunț

Bibliografie

Formular înscriere

Declarație pe proprie răspundere art. 49

Declarație pe proprie răspundere art. 54

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultate finale

20.01.2017

Concurs, pentru ocuparea unei funcții publice vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul direcției de specialitate – Direcția Generală Societatea Informațională.

Data limită de depunere a dosarelor: 08.02.2017. 

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

 Anunț

Bibliografie

Formular înscriere

Declarație pe proprie răspundere art. 49

Declarație pe proprie răspundere art. 54

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

17.11.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2  funcții contractuale vacante în cadrul proiectului “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională  finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”.

Data limită de depunere dosare: 05.12.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

 

Anunț, publicat la data de 17.11.2016

Bibliografie expert arhitectură IT

Bibliografie expert achiziții publice

Formular înscriere

Rezultatul selectiei dosarelor, publicat la data de 08.12.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 14.12.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 19.12.2016

Rezultatele finale, publicat la data de 20.12.2016

15.11.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale în cadrul proiectului “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”.

Data limită de depunere a dosarelor: 28.11.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț, publicat la data de 15.11.2016

Bibliografie – responsabil arhitecturi informaționale

Formular înscriere

Rezultatele selectiei dosarelor, publicat la 05.12.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 12.12.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 15.12.2016

Rezultate finale, publicat la data de 16.12.2016

11.11.2016

Concurs, pentru ocuparea a 9 funcții publice vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul direcției de specialitate – Direcția Generală Societatea Informațională.

Data limită de depunere a dosarelor: 05.12.2016. 

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț, publicat la data de 11.11.2016

Bibliografie Serviciul Comunicații

Bibliografie Direcția Agenda Digitală

Bibliografie Direcția Reglementări Avize și Control

Formular înscriere

Adeverință de vechime (model)

Declarație pe propria răspundere art. 49

Declarație pe propria răspundere art. 50

Rezultatul selectiei dosarelor, publicat la data de 07.12.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 13.12.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 16.12.2016

Rezultatul contestatiei probei interviu, publicat la data de 19.12.2016

Rezultatele finale, publicat la data de 20.12.2016

07.11.2016

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Management Resurse Umane – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice, Juridică și Resurse Umane şi a unei funcţii publice vacante din cadrul Compartimentului Unităţi Politici Publice.

Data limită de depunere a dosarelor: 28.11.2016. 

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

 

Anunț, publicat la data de 07.11.2016

Bibliografie SMRU

Bibliografie UPP

Formular de înscriere

Adeverință de vechime

Declarație pe propria răspundere art. 49

Declarație pe propria răspundere art. 54

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la data de 05.12.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 09.12.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 13.12.2016

Rezultate finale, publicat la data de 15.12.2016

28.10.2016

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici.

Data limită de depunere a dosarelor: 16.11.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

 

Anunt, publicat la data de 28.10.2016

Bibliografie

Rezultatul selectiei dosarelor MCSI

Rezultatul selectiei dosarelor OIPSI

Rezultatul probei scrise MCSI, publicat la data de 28.11.2016

Rezultatul probei scrise OIPSI, publicat la data de 28.11.2016

Rezultatul probei interviu MCSI, publicat la data de 29.11.2016

Rezultatul probei interviu OIPSI, publicat la data de 29.11.2016

Rezultatele finale OIPSI, publicat la data de 05.12.2016

Rezultatele finale MCSI, publicat la data de 05.12.2016

25.10.2016

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ –  Direcţia Generală Economică, Achiziţii Publice, Juridică şi Resurse Umane  – în data de 24.11.2016.

Data limită de depunere a dosarelor: 14.11.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

 

Anunț, publicat la data de 25.10.2016

Bibliografie – SJCA

Formular de înscriere

Adeverință de vechime

Declarație pe propria răspundere art. 49

Declarație pe propria răspundere art. 54 

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la data de 17.11.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 25.11.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 29.11.2016

Rezultate finale, publicat la data de 05.12.2016

10.10.2016

Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice, Juridică și Resurse Umane – Serviciul Bugete, Financiar și Contabilitate.

Data limită de depunere a dosarelor: 24.10.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

 

Anunț și bibliografie, publicat la data de 10.10.2016

Formular de înscriere

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la data de 27.10.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 02.11.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 08.11.2016

Rezultate finale, publicat la data de 11.11.2016

23.09.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale vacante  în cadrul proiectului “Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)”

Data limită de depunere dosare: 06.10.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunt și bibliografie, publicat la 23.09.2016

Formular inscriere

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la data de 10.10.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 19.10.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 24.10.2016

Rezultate finale, publicat la data de 27.10.2016

21.09.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 5 funcții contractuale în cadrul proiectului “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională  finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”.

Data limită de depunere dosare: 04.10.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunt, publicat la 21.09.2016

Bibliografie, publicat la 21.09.2016

Formular înscriere

Rezultatul selectiei dosarelor, publicat la 07.10.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 14.10.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la data de 19.10.2016

Rezultate finale, publicat la data de 25.10.2016

 

25.08.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale în cadrul proiectului “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”.

Data limită de depunere a dosarelor: 07.09.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

Formular inscriere contractual

Rezultatul selectiei dosarelor, publicat la data de 12.09.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la data de 20.09.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la 26.09.2016

24.08.2016

Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice, Juridică și Resurse Umane – Serviciul Bugete, Financiar și Contabilitate.

Data limită de depunere a dosarelor: 06.09.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunt

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la data de 09.09.2016

Rezultatul contestatiei la selectia dosarelor, publicat la 13.09.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la 16.09.2016

Rezultatul contestatiei probei scrise, publicat la data de 20.09.2016

01.08.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor  contractuale în cadrul proiectului “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională  finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”.

Data limită de depunere a dosarelor: 12.08.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

Rezultatul selectiei dosarelor, publicat la data de 18.08.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la 25.08.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la 31.08.2016

Rezultate finale, publicat la 05.09.2016

11.07.2016

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale Economice, Achiziţii Publice, Juridice şi Resurse Umane (DGEAPJRU) în data de 08.08.2016.

Data limită de depunere a dosarelor: 27.07.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț, publicat la 11.07.2016

Bibliografie SJCA
Bibliografie SMRU

Formular de înscriere (.doc)
Adeverinţă de vechime (.doc)
Declaraţie pe propria răspundere art. 49 (.pdf)
Declaraţie pe propria răspundere art. 54 (.pdf)

Rezultatul selectiei dosarelor, DGEAPJRU, publicat în data de 29.07.2016

Rezultatul probei scrise, DGEAPJRU, publicat în data de 08.08.201611.07.2016

Rezultatul contestatiei probei scrise DGEAPJRU, publicat in data de 10.08.2016

Rezultatul probei interviu DGEAPJRU, publicat in data de 10.08.2016

Rezultate finale DGEAPJRU, publicat in data de 11.08.2016

11.07.2016

Concurs pentru ocuparea  a 10 funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei Generale Societatea Informaţională (DGSI), din data de 09.08.2016.

Data limită de depunere a dosarelor: 27.07.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț, publicat la 11.07.2016

Bibliografie Direcţia Agenda Digitală
Bibliografie Direcţia Reglementări, Avize şi Control
Bibliografie Serviciul Comunicaţii

Formular de înscriere (.doc)
Adeverinţă de vechime (.doc)
Declaraţie pe propria răspundere art. 49 (.pdf)
Declaraţie pe propria răspundere art. 54 (.pdf)

Rezultatele selecției dosarelor, publicat în data de 03.08.2016

Rezultatele probei scrise, publicat în data de 09.08.2016

Rezultatul probei interviu, publicat în data de 11.08.2016

Rezultatul contestației la proba interviu, publicat în data de 16.08.2016

Rezultatele finale DGSI, publicat  în data de 17.08.2016

08.06.2016, Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două funcţii contractuale în cadrul proiectului “Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)”. 

Data limită de depunere a dosarelor: 29.06.2016

07.07.2016, Amânare concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două funcţii contractuale în cadrul proiectului ECOM, pentru data de 27.07.2016.

Termen limită pentru depunerea cererii de participare la noul concurs, conform noului calendar de desfășurare: 26.07.2016, ora 17.00.

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț reactualizat, amânare concurs pentru data de 27.07.2016

Bibliografie

Erată – modificare condiții pentru postul de responsabil IT

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la 25.07.2016

Rezultatul probei scrise, publicat în data de 28.07.2016

Rezultatul contestatiei probei scrise, publicat in 01.08.2016

Rezultatul probei interviu, publicat la 02.08.2016

Centralizator rezultate finale pentru concursul organizat în 27.07.2016, publicat la 08.08.2016

30.05.2016

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a douăzeci (20) de funcţii contractuale în cadrul proiectului “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională  finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”.

Data limită de depunere a dosarelor este 13.06.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie

ERATĂ la  Bibliografie  Achiziții Publice -modificată 1

Erată la Bibliografie Achiziții Publice – modificată 2

Erată la Bibliografie Expert  management  de proiect/Expert fonduri europene/Expert administratie publică

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul contestației la proba de selecție a dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul contestației la proba scrisă

Rezultatul probei interviu

Rezultatul contestatiei la proba interviu

Rezultatul final, publicat la 5.07.2016

26.05.2016, Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 3 (trei) funcţii contractuale în cadrul proiectului “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”.

Data limită de depunere a dosarelor: 08.06.2016

15.07.2016, Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 3 (trei) funcţii contractuale vacante în cadrul proiectului EGOV, organizat în data de 01.08.2016 – ora 11.00

Data limită de depunere a dosarelor: 20.07.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la 13.06.2015

Rezultatul probei scrise

Anunț 2, publicat la 15.07.2016

Bibliografie, concurs din data 01.08.2016

Rezultatul selecției dosarelor, publicat la 25.07.2016

Rezultatul probei scrise, publicat la 02.08.2016

Rezultatul probei interviu din data de 05.08.2016, publicat la 08.08.2016

Rezultatul final, publicat la 11.08.2016

Anunt, publicat la 25.08.2016

Bibliografia, publicat la 25.08.2016

Cerere inscriere

06.04.2016

Concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Compartimentului de Audit din data de 09.05.2016.

Data limită de depunere a dosarelor: 25.04.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț, publicat la 06.04.2016

Bibliografie

18.03.2016

Concurs pentru ocuparea a 8 posturi vacante din cadrul Direcției Generale Economice, Achiziții Publice, Juridice și Resurse Umane, organizat în data de 20.04.2016.

Data limită de depunere a dosarelor: 06.04.2016

Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35

Anunț

Bibliografie Direcția Juridică
Bibliografie Serviciul Managementul Resurselor Umane

Rezultatul selecției dosarelor – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, publicat la 13.04.2016

Rezultatul selecției dosarelor – Serviciul Management Resurse Umane, publicat la 13.04.2016

Rezultatul contestației la proba de selecție a dosarelor – Serviciul Management Resurse Umane, publicat la 15.04.2016

Rezultatul probei scrise – Serviciul Management Resurse Umane, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, publicat la 25.04.2016

Rezultatul contestatiei la proba scrisă, Serviciul Management Resurse Umane, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, publicat la 27.04.2016

Rezultatul probei interviu, Serviciul Management Resurse Umane, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, publicat la 29.04.2016

Rezultatele finale, Serviciul Management Resurse Umane, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, publicat la 04.05.2016

08.03.2016

Concurs pentru Ocuparea a 11 Posturi Vacante din cadrul DGSI, organizat în data de 11.04.2016.

Termen de depunere a dosarelor: 28.03.2016

Anunț

Bibliografie Direcția Reglementări, Avize și Control
Bibliografie Direcția Agenda Digitală
Bibliografie Serviciul Comunicații
Bibliografie Biroul Afaceri Europene și Relații Internaționale

Rezultatul selecției dosarelor, Direcția Generală Societatea
Informațională (DGSI), Direcția Agenda Digitală și Biroul
Afaceri Europene și Relații Internaționale, publicat la 04.04.2016

Rezultatul selecției dosarelor, Direcția Generală Societatea
Informațională (DGSI), Direcția Agenda Digitală: Direcția Reglementări Avize și Control; Serviciul Comunicații, publicat la 04.04.2016

Rezultatul contestației la proba de selecție a dosarelor, Direcția Generală Societatea Informațională (DGSI), Direcția Agenda Digitală/Compartimentul Politici și Strategii, publicat la 05.04.2016

Rezultatul probei scrise, Direcția Generală Societatea Informațională (DGSI), Direcția Agenda   Digitală/Compartimentul Politici și Strategii și Direcția Reglementări Avize și Control; Serviciul Comunicații, publicat la 14.04.2016

Rezultatul contestației la proba scrisă, Direcția Generală Societatea Informațională (DGSI), Serviciul Comunicații, publicat la 18.04.2016, ora 14.30

Rezultatul probei interviu, Direcția Generală Societatea Informațională (DGSI), Direcția Agenda   Digitală/Compartimentul Politici și Strategii și Direcția Reglementări Avize și Control; Serviciul Comunicații, publicat la 20.04.2016

Rezultatul contestației la proba interviu, Direcția Generală Societatea Informațională (DGSI), Serviciul Comunicații, publicat la 22.04.2016

Rezultatele finale, Direcția Generală Societatea Informațională (DGSI), Direcția Agenda   Digitală/Compartimentul Politici și Strategii și Direcția Reglementări Avize și Control; Serviciul Comunicații, publicat la 25.04.2016

25.01.2016

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi temporar vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI).

Anunț / Bibliografie

Rezultatul probei interviu, 28.01.2016

Rezultatul final al concursului, 01.02.2016

17.12.2015

MCSI organizează concurs de recrutare pentru postul de șofer.

Anunț și Bibliografie

Rezultatul final al concursului, 24.12.2015
Rezultatul probei interviu, 23.12.2015
Rezultatul probei scrise, 18.12.2015
Rezultatul selectiei dosarelor, 11.12.2015

09.12.2015

Examen de promovare în grad profesional.

Anunț / Bibliografie

Rezultatele finale, OIPSI, 15.12.2015
Rezultatele finale, DGEAPJRU, 15.12.2015
Rezultatul probei interviu – juridic, 10.12.2015
Rezultatul probei interviu, 10.12.2015

Rezultatul probei scrise – juridic, 09.12.2015
Rezultatul probei scrise, 09.12.2015

Rezultatul selecției dosarelor MCSI, 02.12.2015
Rezultatul selecției dosarelor OIPSI, 02.12.2015

 24.09.2015

MCSI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 8 funcţii vacante din cadrul DGSI.

Anunț

Bibliografie Direcţia Reglementări, Avize şi Control
Bibliografie Direcţia Agenda Digitală
Bibliografie Serviciul Comunicaţii

Centralizatorul final al concursului, 05.11.2015
Rezultatul probei interviu, 03.11.2015
Rezultatul contestației la proba scrisă, 02.11.2015
Rezultatul probei scrise, 30.10.2015
Rezultatul contestației la selecția dosarelor, 22.10.2015
Rezultatul selecției dosarelor, 20.10.2015