Piaţa Unică Digitală

Fișa națională a României privind Piața Unică Digitală (ro / en)

Indicele economiei și societății digitale (DESI)

Fișa națională completă a indicelui economiei și societății digitale (en)

Blogul Comisiei privind Piața Unică Digitală

Consultări publice lansate în contextul Strategiei Europene privind Piața Unică Digitală

Marea Coaliție a locurilor de muncă digitale, Comisia Europeană

 

PUD - fisa nationala

 • Despre Piața Unică Digitală

  Obiectivul realizării unei Pieţe Unice Digitale la nivelul Uniunii Europene reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană, preşedintele Jean-Claude Juncker, alături de comisarul european pentru economie digitală Gunther Oettinger declarându-şi intenţia de a întreprinde măsuri legislative concrete pentru definitivarea acesteia, prin înlăturarea obstacolelor pentru cetățeni și întreprinderi.

  Pentru a realiza acest obiectiv, strategia privind Piața Unică Digitală este construită pe trei piloni:

  1. Îmbunătățirea accesului consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă
  2. Crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale
  3. Valorificarea maximă a potențialului de creștere al economiei digitale

  și axată pe 6 obiective majore, pornind de la problemele esenţiale cu care se confrunta Uniunea în acest sector, respectiv:

  – protecţia datelor personale;
  – ­reforma cadrului de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice;
  – ­modificarea normelor privind drepturile de autor, astfel încât să reflecte noile trenduri tehnologice;
  – simplificarea normelor privind comerţul on-line;
  – ­sprijinirea inovatorilor în demararea propriilor afaceri;
  – ­dezvoltarea competenţelor digitale.

  În acest context, toate statele membre UE au demarat procese interne de identificare a priorităţilor naţionale şi au transmis contribuţii proprii în scopul reflectării acestora în viitorul document al Comisiei Europene. Mai multe informații se regăsesc pe pagina oficială a Comisiei Europene dedicată Pieței Unice Digitale.

ePractice

ePractice este o comunitate creată pe platforma interactivă JoinUp a Comisiei Europene, care oferă servicii pentru practicienii în domeniile eGuvernare, eIncluziune și eSănătate.

Fișa națională eGovernment în România, 2016 (en), publicată în martie 2016

Stadiul eGovernment în toate statele membre EU28, 2016 (fișele naționale, en)

 

Mecanismul de conectare a Europei - CEF TELECOM

Connecting Europe Facility (CEF) în domeniul Telecom reprezintă un intrument-cheie European care facilitează interacțiunile transfrontaliere dintre administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni prin dezvoltarea de infrastructuri de servicii digitale și rețele de broadband. Proiectele suport din cadrul acestei inițiative vor contribui la crearea unui ecosistem European de servicii digitale interoperabile și interconectate care susțin Piața Unică Digitală.

Apeluri de proiecte 2015 (încheiate la 15 martie 2016).

CEF Digital. 

 

 

 

 

Cooperare bilaterală

În cadrul strategiei de dezvoltare a relaţiilor bilaterale, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională a semnat numeroase tratate.
 

coop bil

 • Tratate Internaționale

  1. Acord între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de rețea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015

  2. Acord între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, semnat la Tel Aviv în septembrie 2014

  3. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, semnat la Ruse la 7 martie 2014

  4. Memorandum de înțelegere între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România și Ministerul Economiei și Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, semnat la București la 3 septembrie 2012

  5. Memorandum de înțelegere între Ministerul Societății Informaționale din România și Ministerul Administrației Publice din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul e-guvernării, semnat la București la 15 august 2012

  6. Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, semnat la București la 28 iunie 2011

  7. Memorandum de înțelegere între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România și Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, semnat la Beijing la 13 ianuarie 2011

  8. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul Comunicaţiilor şi Societății Informaționale – Bucureşti, 10 iunie 2010

  9. Memorandum de Înţelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania, privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informației– Tirana, 8 iunie 2010

  10. Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia, privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societății informaționale – Skopje, 27 mai 2010

  11. Acord de Cooperare între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România și Cancelaria Federală a Austriei privind cooperarea în domeniul informatizării naţionale – Viena, 22 ianuarie 2010

  12. Memorandum de înțelegere între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România și Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei – București, 28 septembrie 2009

  13. Declaraţie comună romano – ungară privind cooperarea între instituţiile responsabile cu coordonarea sistemului unic de urgenţă 112 – Szeged, 21 octombrie 2008

  14. Memorandum de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Romania şi Ministerul Administraţiei Publice şi Securităţii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării naţionale – Bucureşti, 16 octombrie 2008

  15. Protocol privind instituirea Programului Strategic Româno – Ungar de Cooperare în domeniul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei – Sibiu, 14 noiembrie 2007

  16. Plan de acţiuni regional privind Societatea Informaţională –“eSEE Agenda Plus” – semnat la 30 octombrie 2007 la Sarajevo

  17. Acord de Cooperare în domeniul tehnologiilor de informaţii şi comunicaţii pentru intensificarea dezvoltării economice şi sociale între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – noiembrie 2006, Geneva

  18. Memorandum de înţelegere privind dezvoltarea unei pieţe unice de reţele de tip broadband interconectate în totalitate la reţelele europene şi globale – Iniţiativa pentru “bSEE – broadband în Sud-Estul Europei”– 1 iulie 2005, Thessaloniki, Grecia

  19. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Informaţiei şi Comunicaţiei din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei – 26 mai 2005, Seul, Coreea de Sud

  20. Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Budapesta la 14 ianuarie 2005

  21. Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Industriei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2004

  22. Memorandum de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Arabă Egiptprivind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2004

  23. Memorandum de înţelegere în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2004

  24. Memorandum de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Departamentul pentru Tehnologia Informaţiei din Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei al Republicii India privind colaborarea în domeniul tehnologiei informaţiei – 2002

  25. Memorandum de înţelegere pentru facilitarea transferului de informaţii şi a comunicării între Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Economiei Publice şi Privatizării din Republica Albania, Ministerul Comunicaţiilor, Lucrărilor Publice şi Transporturilor din Republica Cipru, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Republica Elenă, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Ministerul Federal al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor din Republica Federală Iugoslavia, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2001.

Relații cu Organismele Internaționale

Implicarea României pe plan internațional și/ sau european are ca principal obiectiv aducerea de beneficii economice şi sociale durabile în cadrul unei viitoare piețe unice digitale bazate, între altele, pe internet rapid şi ultrarapid şi pe aplicații interoperabile. În vederea atingerii unui progres în acest sens, intervine și rolul organizațiilor europene și internaționale de profil, prin intermediul cărora poate fi maximizată folosirea potențialului TIC pentru o dezvoltare socială şi economică accelerată şi eficientă.  

globe-86244_960_720

 • Organisme Internaționale

  Uniunea Poștală Universală (UPU – Universal Postal Union) – www.upu.int

  Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU – International Telecommunication Union) –www.itu.int

  Comitetul European pentru Politicile UIT (ComITU – CEPT Committee for ITU policy) –www.cept.org/com-itu

  Conferința Europeană a Administrațiilor Poștale și de Telecomunicații (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) – www.cept.org

  Biroul European de Comunicații (ECO – European Communications Office) – www.cept.org/eco

  Comitetul pentru Comunicații Electronice (ECC – Electronic Communications Committee) –www.cept.org/ecc

  Comitetul European penru Reglementări Poștale (CERP – European Committee for Postal Regulation) – www.cept.org/cerp

  Forumul pentru Guvernanța Internetului (IGF – Internet Governance Forum) –www.intgovforum.org

  Dialogul Pan-european privind Guvernanța Internetului (EuroDIG – European Dialogue on Internet Governance) – www.eurodig.org

  Grupul la nivel înalt pentru Guvernanța Internetului (HLIG – High Level Group on Internet Governance) – www.ec.europa.eu

  Corporația Internet pentru Alocare Nume și Numere (ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – www.icann.org

  Organizația Cooperării Economice a Mării Negre – OCEMN (BSEC – Black Sea Economic Cooperation) – www.bsec-organization.org

  Organizația Europeană de Telecomunicații prin Satelit (Eutelsat – European Telecommunications Satellite Organization) – www.eutelsat.com

  Organizația Internațională de Telecomunicații prin Satelit (ITSO – International Telecommunications Satellite Organization) – www.itso.int

  Organizația Internațională de Telecomunicații Mobile prin Satelit (IMSO – International Mobile Satellite Organization) – www.imso.org

  Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) – www.oecd.org

  Organizația Mondială a Comerțului – OMC (WTO – World Trade Organization) – www.wto.org

  Forumul Mondial Economic – FME (WEF – World Economic Forum) – www.weforum.org

  Congresul Sistemului Global pentru Comunicații Mobile (GSMA – Global System for Mobile Communications) – www.gsma.com