Concurs pentru ocuparea unei funcțiicontractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice, Juridică și Resurse Umane – Serviciul Bugete, Financiar și Contabilitate.

25 august 2016
 august 25, 2016

Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională organizează Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice, Juridică și Resurse Umane – Serviciul Bugete, Financiar și Contabilitate. ( Anunt și bibliografie)

Data limită de depunere a dosarelor: 06.09.2016