[Update] MCSI continuă consultarea publică privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat

Ca urmare a solicitarilor primite, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale prelungește cu 30 de zile termenul consultării publice privind procedura de acordare, suspendare şi […]

[UPDATE] Continuarea consultării publice privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior „.ro”  

Cu scopul de a putea implica un număr cât mai mare de părți interesate în procesul de reglementare al Domeniului de Nivel Superior „.ro”, […]

MCSI continuă consultarea publică privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat

Ca urmare a propunerilor și observațiilor aduse de către furnizorii de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale […]

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) continuă consultarea publică privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior „.ro”  

Urmare aplicării chestionarului intitulat „Principiile de reglementare a domeniilor .ro”, MCSI invită părțile interesate la o întâlnire deschisă, în care vor fi dezbătute rezultatele chestionarului […]

Consultare publică privind transpunerea Directivei 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului, din 6 iulie 2016, privind măsuri pentru un nivel comun de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniunea Europeană (Directiva NIS)

Prezenta consultare este menită să sprijine definirea cadrului strategic, instituțional și legal cu privire la transpunerea Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice […]