Anunțuri

Clarificări privind protocolul de colaborare privind schimbul de informații dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI)

În data de 17.02.2017 Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, s-a întâlnit cu Bogdan-Nicolae Stan, Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru a discuta protocolul de colaborare privind schimbul de informații dintre ANAF și Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI).

Protocolul se referă la o aplicație tehnică de interoperabilitate care aduce cu sine eficientizarea activității ANAF împreună cu optimizarea resurselor implicate în interacțiunea dintre ANAF și operatorii economici. Comparativ cu activitatea de până în prezent, contribuția proiectului este aceea că elimină solicitările redactate pe suport fizic (hârtie). Proiectul respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

În cadrul întâlnirii, Augustin Jianu – Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale – a declarat: „Este esențial să ne asigurăm că interogările nu pot fi făcute decât pentru situații temeinic fundamentate, în conformitate cu legislația în vigoare. Premisele de la care pornește proiectul sunt corecte. Combaterea evaziunii fiscale, împreună cu interoperabilitatea, sunt deziderate naționale prin care urmărim să ne aliniem standardelor europene. Această inițiativă va scurta semnificativ timpul de interacțiune dintre ANAF și ICI, automatizând o parte importantă a procesului de combatere al fraudei fiscale. Acesta este un pas important dintr-un proces mult mai amplu, care vizează interoperabilitatea la nivel național”.

În urma întâlnirii, președintele ANAF, domnul Bogdan – Nicolae Stan, a detaliat: „Ideea nu este nouă. Accesul la aceste date se putea face și până acum, în baza Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Diferența este că transferul de informație se va face în mod digital și nu în format tipărit pe hârtie. Nevoia încheierii unui Protocol între ANAF și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București derivă din amplificarea numărului tranzacțiilor din mediul online. Evaziunea și frauda fiscală în domeniul comerțului online au atins cote fără precedent. Pentru a combate acest fenomen, Fiscul are nevoie să acceseze datele de identificare ale deținătorilor domeniilor de internet cu extensia „.ro”. Subliniem că interogările de date vor fi făcute exclusiv pentru cazurile în care există suspiciuni, în sensul neînregistrării, nedeclarării și neplății obligațiilor fiscale, interogările fiind fundamentate de analize de risc temeinice, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală.

Valorificarea datelor obținute în urma acestui Protocol se va face exclusiv în cadrul activităților de control fiscal sau a inspecțiilor fiscale.”

Având în vedere prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, ANAF și-a asumat obligația de a prezenta în mod deschis intenția de a acționa în domeniul creșterii colectării și a prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, proiectul fiind supus spre dezbatere publică.

Skip to content