Anunțuri

30.000.000 de euro pentru digitalizarea sistemului medical românesc

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, au  lansat, la finalul săptămânii trecute, apelul de proiecte aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE – Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

„Este limpede pentru noi toți că birocrația îngreunează buna funcționare a lucrurilor, inclusiv în sistemul medical, motiv pentru care se impune intervenția și digitalizarea relație dintre cetățean și medic, fiind facilitat deopotrivă schimbul de informații între spitale și nu numai. Investițiile care vor fi realizate cu finanțare din acest nou apel vor aduce schimbări majore, urmând să fie dezvoltat un sistem informatic integrat de e-sănătate, ce va contribui la debirocratizarea, îndepărtarea duplicării datelor medicale, asigurarea informaţiilor medicale relevante ale unui  pacient, îndepărtarea datelor redundante din sistem, creşterea eficienţei personalului medical şi administrativ, îmbunătăţirea procesului de furnizare de servicii medicale și, în consecință, evitarea unor erori”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.   

Tipuri de acţiuni finanțate:  

În cadrul acestui apel vor fi finanțate proiecte, în funcție de prioritizarea care va fi făcută la nivelul Ministerului Sănătății, care vor urmări:

 DIGITALIZAREA INFORMAŢIILOR AFERENTE CONCEDIILOR MEDICALE ŞI BILETELOR DE TRIMITERE

–      creşterea gradului de utilizare a serviciilor informatice specifice prin introducerea informațiilor aferente concediilor medicale, biletelor de trimitere şi mecanisme de validare online pentru furnizori, în beneficiul asiguraților, dar și al medicilor, eliminând formularele pe suport hârtie utilizate în prezent, precum și relaţionarea cu alte sisteme informatice;

DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE – DES 

–      creșterea gradului de utilizare a DES prin accesarea unor noi surse de date și completarea cu informații specifice de la nivelul furnizorilor de servicii medicale de laborator, ambulatoriul de specialitate, de recuperare medicală, îngrijiri la domiciliu, paliative, stomatologie, dispozitive medicale și ambulanțe și creșterea accesibilității informațiilor medicale;

CREAREA/ACTUALIZAREA/CONSOLIDAREA PROCESULUI DE DIGITALIZARE A ÎNREGISTRARILOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII (DEPOZITUL DE DATE, INSTRUMENTE ANALITICE ŞI DE RAPORTARE ETC)

–      dezvoltarea/consolidarea de sisteme informatice ale depozitelor de date/de monitorizare, documentare și suport al proceselor de decizie;

–      actualizarea progresivă de date, în funcție de nevoile de informații de sănătate identificate – diagnostic, evoluție, tratament, status vital, luarea deciziilor în situaţii de urgenţă respectând însă particularitățile și scopul pentru care se colectează aceste date (calculul indicatorilor de incidență, prevalență și mortalitate, cercetare medicală etc);

TELEMEDICINA

–      furnizarea de servicii medicale de specialitate ambulatorii post spitalizare a pacienților externați din spitale;

–      facilitarea accesului populației din zona rurală la servicii ambulatorii de specialitate;

REALIZAREA UNEI REȚELE NAȚIONALE INFORMATICE DE TERAPIE INTENSIVĂ – ATI

  • în vederea analizei și luării deciziilor „în timp real”, prin interconectarea unor sisteme specifice secțiilor ATI și sălilor de operație, interoperabile cu sistemele medicale clinice existente în unitățile medicale;

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 30.000.000 de euro FEDR.

Durata maximă de implementare a proiectelor este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Skip to content