Anunțuri

MCSI publică rezultatele consultării publice derulate pentru comerțului electronic

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Publică rezultatele consultării publice derulate în perioada 25 ianuarie 2019 – 15 februarie 2019 asupra documentului de politică publică cu titlul ”Politică publică în domeniul comerțului electronic”.

Instituțiile și persoanele fizice/juridice care au transmis observații / comentarii / propuneri vor regăsi comentariile privind textul propunerii de politică publică și al planului de acțiuni precum și răspunsuri pentru fiecare dintre acestea în SECȚIUNEA a 6-a – Procesul de consultare publică, structurate după cum urmează:

  • Observații primite prin intermediul ecommerce@comunicatii.gov.ro;
  • Observații primite prin intermediul grupului Facebook ”Învățăm Comerț Electronic”;
  • Observații primite în cadrul dezbaterilor din data de 13 februarie 2019;
  • Observații primite în afara perioadei de consultare publică;
  • Observații încorporate în textul propunerii de politică publică.

Documentul de politică publică cu titlul: ”Politică publică în domeniul comerțului electronic” și ”Planul de acțiuni până în 2020 în domeniul comerțului electronic” au fost elaborate în cadrul proiectului “Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare MCSI în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic” cod SIPOCA 18, implementat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI). Proiectul are ca obiectiv general stimularea dezvoltării eficiente si sigure a sistemului de comerț electronic, prin îmbunătățirea capacității administrative a MCSI, responsabil cu coordonarea si îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în SNADR 2020.

Skip to content