Alte site-uri de interes public

UPDATE!

Autoritatea pentru Digitalizarea României  a preluat atribuțiile privind societatea informațională, conform H.G.89/2020. Vă aducem la cunoștință faptul că informațiile de la Secțiunea Societatea Informațională  se regăsesc pe site-ul https://www.adr.gov.ro.

UPDATE!

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale s-a reorganizat prin comasare cu Ministerul Transporturilor, prin OUG 68/2019, OUG 90/2019, respectiv OUG 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, înfiinţându-se astfel Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituția de specialitate a administrației publice centrale în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, care are rolul de a realiza politica Guvernului  în domeniile comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale.

Ministerul are ca misiune crearea premiselor durabile trecerii la societatea informațională din România.

Hotărârea nr. 36 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea MCSI prevede că ministerul are următoarele obiective:

  • să asigure dezvoltarea strategiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea în spaţiul cibernetic;
  • să definească obiectivele strategice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
  • să definească, să implementeze, să monitorizeze, să evalueze şi să coordoneze politicile în domeniul său de competenţă, prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;
  • să definească un cadru normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale, precum şi cadrul naţional de interoperabilitate în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;
  • să asigure coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi societăţii informaţionale, iar pentru tehnologia informaţiei prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;
  • să asigure comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu sectorul privat şi cu societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi strategiilor;
  • să asigure administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică a statului din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;
  • să elaboreze, să finanţeze, să implementeze, să monitorizeze, să evalueze, să promoveze şi să administreze programe şi proiecte guvernamentale în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;
  • să stimuleze dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat şi să promoveze parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate;
  • să stimuleze dezvoltarea parteneriatului internaţional.

 STATISTICI IT & C 2018 – România (sursa: Institutului Național de Statistică)


Din totalul gospodăriilor din România, aproape trei sferturi, respectiv 72,4%, au acces la reţeaua de internet de acasă,, totodată, 62,9% din totalul acestora au fost localizate în mediul urban.

2018 - gospodării cu acces la internet

72.4%

2017 - gospodării cu acces la internet

68.6%

Din punct de vedere al tipului de conexiune la internet de acasă, cele mai numeroase sunt reprezentate de cele broadband fixe, urmate la mare distanță de conexiunile broadband mobile și de conexiunile narrowband.

comexiuni broadband fixe (%)

82.1%

conexiuni broadband mobile (%)

57.3%

conexiuni narrowband (%)

12.5%

Proporţia persoanelor de 16-74 ani care au folosit vreodată internetul a fost de 78,8%, cu 5,3 puncte procentuale mai mult faţă de anul anterior.

Persoane (16 - 74 de ani) care au folosit internetul în 2018 (%)

78.8%

Persoane (16 - 74 de ani) care au folosit internetul în 2017 (%)

73.5%